Tom 15

1962 rok

NazwaDataRozmiar
tom015_00.pdf

Tom 15

2020-03-17 09:46293.08 KB
tom015_01.pdf

Litterae Apostolicae quibus S. Iosephus Cala-sanctius fundator Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, caelestis patronus constituitur omnium scholarum popularium christianarum ubique existentium, Pius P.P. XII

2020-03-17 09:46507.97 KB
tom015_02.pdf

Buba Innocenty, Pijarzy w Polsce (próba charakterystyki),

2020-03-17 09:461748.66 KB
tom015_03.pdf

Gawlikowski Alojzy, Polska w obronie Zakonu Pijarów i jego Założyciela (1642-1648)

2020-03-17 09:461360.39 KB
tom015_04.pdf

Pitala Adam, Kolegium pijarów w Krakowie (szkic historyczny)

2020-03-17 09:461751.52 KB
tom015_05.pdf

Gotkiewicz Marian, Trzy wieki kolegium podolinieckiego (1642-1942)

2020-03-17 09:472183.72 KB
tom015_06.pdf

Konopczyński Władysław, Promieniowanie myśli politycznej ks. Konarskiego

2020-03-17 09:471685.81 KB
tom015_07.pdf

Tync Stanisław, Pijarzy a sprawa włościańska

2020-03-17 09:474002.17 KB
tom015_08.pdf

Hahn Wiktor, Pijarski teatr szkolny w Polsce (zarys)

2020-03-17 09:471203.24 KB
tom015_09.pdf

Karczewski Antoni, Z działalności budowlanej i artystycznej oo. pijarów w Polsce

2020-03-17 09:482725.98 KB
tom015_10.pdf

Bobkowska Wanda, Losy pijarów w czasie pierwszej okupacji pruskiej 1793-1818

2020-03-17 09:481775.39 KB
tom015_11.pdf

Pohoska Hanna, Pijarzy wizytatorami Komisji Edukacji Narodowej

2020-03-17 09:48913.17 KB
tom015_12.pdf

Kronika

2020-03-17 09:481388.61 KB
tom015_13.pdf

Książki nadesłane

2020-03-17 09:48184.74 KB
tom015_14.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:48186.45 KB
Powered by Quick.Cms