Tom 34

1971 rok

NazwaDataRozmiar
tom034_00.pdf

Tom 34

2017-09-04 18:40291.34 KB
tom034_01.pdf

Eborowicz Wacław, Ks. biskup Kazimierz Kowalski

2017-09-04 18:401268.81 KB
tom034_02.pdf

Eborowicz Wacław, Hrapkowicz Zygmunt [opr.], Bibliografia prac ks. biskupa Kazimierza J. Kowalskiego

2017-09-04 18:402639.91 KB
tom034_03.pdf

Liedtke Antoni, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej

2017-09-04 18:425572.32 KB
tom034_04.pdf

Dąbrowski Kazimierz, Najdawniejsze wiadomości o duchowieństwie na Pomorzu Wschodnim przed rokiem 1308/9

2017-09-04 18:421259.38 KB
tom034_05.pdf

Górski Karol, M. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej w Polsce

2017-09-04 18:423955.01 KB
tom034_06.pdf

Piszcz Edmund, Łąki Bratjańskie - najstarsze miejsce kultu maryjnego w diecezji chełmińskiej

2017-09-04 18:432475.44 KB
tom034_07.pdf

Ciecholewski Roman, Ołtarz koronacji Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach

2017-09-04 18:432329.40 KB
tom034_08.pdf

Recenzje

2017-09-04 18:44400.80 KB
tom034_09.pdf

Kronika

2017-09-04 18:441546.96 KB
tom034_10.pdf

Spis ilustracji

2017-09-04 18:44164.37 KB
Powered by Quick.Cms