Tom 34

1971 rok

NazwaDataRozmiar
tom034_00.pdf

Tom 34

2020-03-17 10:26291.34 KB
tom034_01.pdf

Eborowicz Wacław, Ks. biskup Kazimierz Kowalski

2020-03-17 10:261268.81 KB
tom034_02.pdf

Eborowicz Wacław, Hrapkowicz Zygmunt [opr.], Bibliografia prac ks. biskupa Kazimierza J. Kowalskiego

2020-03-17 10:262639.91 KB
tom034_03.pdf

Liedtke Antoni, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej

2020-03-17 10:275572.32 KB
tom034_04.pdf

Dąbrowski Kazimierz, Najdawniejsze wiadomości o duchowieństwie na Pomorzu Wschodnim przed rokiem 1308/9

2020-03-17 10:271259.38 KB
tom034_05.pdf

Górski Karol, M. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej w Polsce

2020-03-17 10:273955.01 KB
tom034_06.pdf

Piszcz Edmund, Łąki Bratjańskie - najstarsze miejsce kultu maryjnego w diecezji chełmińskiej

2020-03-17 10:272475.44 KB
tom034_07.pdf

Ciecholewski Roman, Ołtarz koronacji Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach

2020-03-17 10:272329.40 KB
tom034_08.pdf

Recenzje

2020-03-17 10:28400.80 KB
tom034_09.pdf

Kronika

2020-03-17 10:281546.96 KB
tom034_10.pdf

Spis ilustracji

2020-03-17 10:28164.37 KB
Powered by Quick.Cms