Tom 38

1972 rok

NazwaDataRozmiar
tom038_00.pdf

Tom 38

2020-03-17 10:35232.18 KB
tom038_01.pdf

Schletz Alfons, Ks. Józef Bańka. Szkic biograficzny i bibliografia prac

2020-03-17 10:351337.82 KB
tom038_02.pdf

Rospond Stanisław, Księstwo biskupie w Nysie-gniazdo rodowe Kopernika

2020-03-17 10:35943.70 KB
tom038_03.pdf

Kuś Jan, Bł. Izajaszz Krakowa 1399-1471

2020-03-17 10:352044.27 KB
tom038_04.pdf

Chrzanowski Tadeusz, Rzeźba Pieta z klasztoru karmelitów w Oborach w Ziemi Dobrzyńskiej. Studium historyczno-konserwatorskie

2020-03-17 10:362832.38 KB
tom038_05.pdf

Knaus Zofia, Nowo odkryty obraz gotycki

2020-03-17 10:36913.71 KB
tom038_06.pdf

Lenczowski Franciszek, Przekazy kroniki Andrzeja Komonieckiego o kościołach w Żywcu i jego okręgu

2020-03-17 10:362445.30 KB
tom038_07.pdf

Czermińska Serafina, Wanda Malczewska (1822-1896)

2020-03-17 10:364944.67 KB
tom038_08.pdf

Szteinke Anzelm, O. Jukundyn Antoni Bielak OFM (1834-1900) i jego działalność w Ziemi Świętej

2020-03-17 10:373215.99 KB
tom038_09.pdf

Żółtowski Paweł, Wspomnienia o kardynale Adamie Stefanie Sapieże z okazji 60-lecia ingresu na krakowską stolicę biskupią

2020-03-17 10:373040.42 KB
tom038_10.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 10:371286.82 KB
tom038_11.pdf

Kronika

2020-03-17 10:372044.54 KB
tom038_12.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:37395.73 KB
Powered by Quick.Cms