Tom 39

1973 rok

NazwaDataRozmiar
tom039_00.pdf

Tom 39

2017-09-04 19:29312.00 KB
tom039_01.pdf

List Sekretariatu Stanu Ojca św. do generała Zakonu Kaznodziejskiego z okazji 750 rocznicy założenia prowincji polskiej [tekst łaciński i tłum. polskie]

2017-09-04 19:29322.72 KB
tom039_02.pdf

List generała zakonu dominikanów do prowincji polskiej w 750 rocznicę jej założenia [tekst łaciński i tłum. polskie]

2017-09-04 19:29811.88 KB
tom039_03.pdf

Kielar Paweł, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce

2017-09-04 19:317271.61 KB
tom039_04.pdf

Kłoczowski Jerzy, Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy w świetle wizytacji generalnej z lat 1617-1619

2017-09-04 19:336789.59 KB
tom039_05.pdf

Mazur Zygmunt, Powstanie i działalność inkwizycji dominikańskiej na Śląsku w XIV w.

2017-09-04 19:331104.38 KB
tom039_06.pdf

Gołubiewowa Zofia, Architektura dominikańska XIII wieku w Polsce. Stan badań, zagadnienia i potrzeby

2017-09-04 19:342565.34 KB
tom039_07.pdf

Zawadzka Krystyna, Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach

2017-09-04 19:341509.06 KB
tom039_08.pdf

Recenzje i sprawozdania

2017-09-04 19:341570.58 KB
tom039_09.pdf

Kronika

2017-09-04 19:341035.89 KB
tom039_10.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-04 19:34328.66 KB
Powered by Quick.Cms