Tom 39

1973 rok

NazwaDataRozmiar
tom039_00.pdf

Tom 39

2020-03-17 10:37312.00 KB
tom039_01.pdf

List Sekretariatu Stanu Ojca św. do generała Zakonu Kaznodziejskiego z okazji 750 rocznicy założenia prowincji polskiej [tekst łaciński i tłum. polskie]

2020-03-17 10:37322.72 KB
tom039_10.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:40328.66 KB
tom039_02.pdf

List generała zakonu dominikanów do prowincji polskiej w 750 rocznicę jej założenia [tekst łaciński i tłum. polskie]

2020-03-17 10:38811.88 KB
tom039_09.pdf

Kronika

2020-03-17 10:401035.89 KB
tom039_05.pdf

Mazur Zygmunt, Powstanie i działalność inkwizycji dominikańskiej na Śląsku w XIV w.

2020-03-17 10:391104.38 KB
tom039_07.pdf

Zawadzka Krystyna, Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach

2020-03-17 10:391509.06 KB
tom039_08.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 10:391570.58 KB
tom039_06.pdf

Gołubiewowa Zofia, Architektura dominikańska XIII wieku w Polsce. Stan badań, zagadnienia i potrzeby

2020-03-17 10:392565.34 KB
tom039_04.pdf

Kłoczowski Jerzy, Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy w świetle wizytacji generalnej z lat 1617-1619

2020-03-17 10:396789.59 KB
tom039_03.pdf

Kielar Paweł, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce

2020-03-17 10:387271.61 KB
Powered by Quick.Cms