Tom 44

1975 rok

NazwaDataRozmiar
tom044_00.pdf

Bednorz Herbert, Słowo wstępne

2017-09-04 19:43543.00 KB
tom044_01.pdf

Maroń Franciszek, Historia diecezji katowickiej

2017-09-04 19:446497.90 KB
tom044_02.pdf

Żebrok Franciszek, Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego

2017-09-04 19:442499.03 KB
tom044_03.pdf

Mierzwa Irena, Działalność wydawnicza diecezji katowickiej w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia

2017-09-04 19:442580.21 KB
tom044_04.pdf

Gawor Józef, Czasopisma diecezji katowickiej

2017-09-04 19:441560.89 KB
tom044_05.pdf

Pawlik Jerzy, Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej

2017-09-04 19:442386.71 KB
tom044_06.pdf

Kurek Chryzostom, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na terenie diecezji katowickiej w latach 1925-1973

2017-09-04 19:452198.55 KB
tom044_07.pdf

Kasperek Teodora, Rozwój i działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji katowickiej

2017-09-04 19:451754.43 KB
tom044_08.pdf

Bieżanowski Adam, Katolicka działalność dobroczynna na terenie diecezji katowickiej w latach 1945-1950

2017-09-04 19:451470.06 KB
tom044_09.pdf

Bańka Józef, Ks. infułat dr Michał Lewek (1878-1967)

2017-09-04 19:452175.27 KB
tom044_10.pdf

Schletz Alfons, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy XX wieku

2017-09-04 19:463436.88 KB
tom044_11.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-04 19:46215.41 KB
Powered by Quick.Cms