Tom 44

1975 rok

NazwaDataRozmiar
tom044_11.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:59215.41 KB
tom044_00.pdf

Bednorz Herbert, Słowo wstępne

2020-03-17 10:56543.00 KB
tom044_08.pdf

Bieżanowski Adam, Katolicka działalność dobroczynna na terenie diecezji katowickiej w latach 1945-1950

2020-03-17 10:581470.06 KB
tom044_04.pdf

Gawor Józef, Czasopisma diecezji katowickiej

2020-03-17 10:571560.89 KB
tom044_07.pdf

Kasperek Teodora, Rozwój i działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji katowickiej

2020-03-17 10:581754.43 KB
tom044_09.pdf

Bańka Józef, Ks. infułat dr Michał Lewek (1878-1967)

2020-03-17 10:582175.27 KB
tom044_06.pdf

Kurek Chryzostom, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na terenie diecezji katowickiej w latach 1925-1973

2020-03-17 10:582198.55 KB
tom044_05.pdf

Pawlik Jerzy, Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej

2020-03-17 10:582386.71 KB
tom044_02.pdf

Żebrok Franciszek, Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego

2020-03-17 10:572499.03 KB
tom044_03.pdf

Mierzwa Irena, Działalność wydawnicza diecezji katowickiej w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia

2020-03-17 10:572580.21 KB
tom044_10.pdf

Schletz Alfons, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy XX wieku

2020-03-17 10:593436.88 KB
tom044_01.pdf

Maroń Franciszek, Historia diecezji katowickiej

2020-03-17 10:576497.90 KB
Powered by Quick.Cms