Tom 50

1978 rok

NazwaDataRozmiar
tom050_00.pdf

Bańka Józef, Bartel Wojciech Maria, Kopiec Jan, Urban Wincenty, Słowo wstępne

2017-10-13 12:421729.08 KB
tom050_01.pdf

Kopiec Jan [opr.], Kalendarium. Ważniejsze daty z życia ks. Alfonsa Schletza

2017-10-13 12:438351.55 KB
tom050_02.pdf

Błaszkiewicz Tadeusz, Kazanie na jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Alfonsa Schletza wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. w dniu 19 XII 1976 w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach

2017-10-13 12:443489.07 KB
tom050_03.pdf

Bartel Wojciech Maria, O pracach naukowych ks. Alfonsa Schletza

2017-10-13 12:448135.55 KB
tom050_04.pdf

Urban Wincenty, "Nasza Przeszłość" - dzieło ks. Alfonsa Schletza

2017-10-13 12:458404.49 KB
tom050_05.pdf

Sczaniecki Paweł, Warsztat pracy Redaktora

2017-10-13 12:464168.77 KB
tom050_06.pdf

Kopiec Jan, Ks. Alfons Schletz - profesor i wykładowca

2017-10-13 12:477617.24 KB
tom050_07.pdf

Bańka Józef, Praca duszpasterska ks. Alfonsa Schletza

2017-10-13 12:474959.09 KB
tom050_08.pdf

Górski Tadeusz, Społeczne i artystyczne zainteresowania ks. Alfonsa Schletza

2017-10-13 12:488280.01 KB
tom050_09.pdf

Homola Irena [wstęp, wyd.], Wybór listów pisanych do Redakcji i Redaktora "Naszej Przeszłości"

2017-10-13 12:5014486.09 KB
tom050_10.pdf

Kopiec Jan-Rospond Stanisław jr, Pracownicy redakcji i administracji "Naszej Przeszłości"

2017-10-13 12:502897.45 KB
tom050_11.pdf

Nir Roman, Katalog archiwum "Naszej Przeszłości"

2017-10-13 12:5436572.32 KB
tom050_12.pdf

Kopiec Jan [opr.], "Nasza Przeszłość", Tom XXXVI - L (1971-1978). Bibliografia zawartości

2017-10-13 12:555451.11 KB
tom050_13.pdf

Kopiec Jan [opr.], Bibliografia recenzji i wzmianek o "Naszej Przeszłości" i ks. Redaktorze

2017-10-13 12:564831.78 KB
tom050_14.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-10-13 12:561617.05 KB
Powered by Quick.Cms