Tom 50

1978 rok

NazwaDataRozmiar
tom050_00.pdf

Bańka Józef, Bartel Wojciech Maria, Kopiec Jan, Urban Wincenty, Słowo wstępne

2020-03-17 12:021729.08 KB
tom050_01.pdf

Kopiec Jan [opr.], Kalendarium. Ważniejsze daty z życia ks. Alfonsa Schletza

2020-03-17 12:038351.55 KB
tom050_02.pdf

Błaszkiewicz Tadeusz, Kazanie na jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Alfonsa Schletza wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. w dniu 19 XII 1976 w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach

2020-03-17 12:043489.07 KB
tom050_03.pdf

Bartel Wojciech Maria, O pracach naukowych ks. Alfonsa Schletza

2020-03-17 12:048135.55 KB
tom050_04.pdf

Urban Wincenty, "Nasza Przeszłość" - dzieło ks. Alfonsa Schletza

2020-03-17 12:058404.49 KB
tom050_05.pdf

Sczaniecki Paweł, Warsztat pracy Redaktora

2020-03-17 12:054168.77 KB
tom050_06.pdf

Kopiec Jan, Ks. Alfons Schletz - profesor i wykładowca

2020-03-17 12:067617.24 KB
tom050_07.pdf

Bańka Józef, Praca duszpasterska ks. Alfonsa Schletza

2020-03-17 12:074959.09 KB
tom050_08.pdf

Górski Tadeusz, Społeczne i artystyczne zainteresowania ks. Alfonsa Schletza

2020-03-17 12:078280.01 KB
tom050_09.pdf

Homola Irena [wstęp, wyd.], Wybór listów pisanych do Redakcji i Redaktora "Naszej Przeszłości"

2020-03-17 12:0914486.09 KB
tom050_10.pdf

Kopiec Jan-Rospond Stanisław jr, Pracownicy redakcji i administracji "Naszej Przeszłości"

2020-03-17 12:092897.45 KB
tom050_11.pdf

Nir Roman, Katalog archiwum "Naszej Przeszłości"

2020-03-17 12:1236572.32 KB
tom050_12.pdf

Kopiec Jan [opr.], "Nasza Przeszłość", Tom XXXVI - L (1971-1978). Bibliografia zawartości

2020-03-17 12:135451.11 KB
tom050_13.pdf

Kopiec Jan [opr.], Bibliografia recenzji i wzmianek o "Naszej Przeszłości" i ks. Redaktorze

2020-03-17 12:134831.78 KB
tom050_14.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 12:141617.05 KB
Powered by Quick.Cms