Tom 65

1986 rok

NazwaDataRozmiar
tom065_00.pdf

Tom 65

2020-03-22 17:012384.92 KB
tom065_01.pdf

Micewski Bolesław, Bogdan Jański jako autor, tłumacz, redaktor i wydawca

2020-03-22 17:0456841.87 KB
tom065_02.pdf

Gadacz Kornel, Działalność charytatywna Kamili Bystrzonowskiej na rzecz księży - Sybiraków w świetle korespondencji abpa Felińskiego

2020-03-22 17:0629998.74 KB
tom065_03.pdf

Kulikowska Janina, Emigracja i duszpasterstwo wychodźców w Królestwie Polskim do roku 1914

2020-03-22 17:0951676.13 KB
tom065_04.pdf

Piech Stanisław, Emigracja z diecezji tarnowskiej w świetle ankiet konsystorza z lat 1907 i 1910

2020-03-22 17:1252273.49 KB
tom065_05.pdf

Kumor Bolesław, Początki osadnictwa i parafii polskiej w Suffield, Ct.

2020-03-22 17:1437791.87 KB
tom065_06.pdf

Wyrozumski Jerzy, Europa słowiańsko-bałtyjska w późnym średniowieczu

2020-03-22 17:1516287.04 KB
tom065_07.pdf

Majka Józef, Karol Wojtyła jako mecenas nauki

2020-03-22 17:1511358.77 KB
tom065_08.pdf

Bieniarzówna Janina, rec.: Małgorzata Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku, Kraków 1984

2020-03-22 17:152736.77 KB
tom065_09.pdf

Kracik Jan, Pobożność czasu trwogi. Trzęsienie ziemi w Małopolsce w 1786 roku

2020-03-22 17:168346.06 KB
tom065_10.pdf

Żytowiecki Jerzy, rec.: Daniel Olszewski, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984

2020-03-22 17:166493.58 KB
tom065_11.pdf

Kopiec Jan, Ksiądz Jan Sossalla (1908-1979)

2020-03-22 17:179175.66 KB
tom065_12.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 42, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1984

2020-03-22 17:173378.43 KB
tom065_13.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-22 17:174696.81 KB
Powered by Quick.Cms