Tom 71

1989 rok

NazwaDataRozmiar
tom071_01.pdf

Tom 71

2020-03-22 18:493347.55 KB
tom071_02.pdf

Trajdos Tadeusz M., Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie (XV-XVIII w.)

2020-03-22 18:5242375.44 KB
tom071_03.pdf

Olszewski Andrzej M., Krucyfiks gotycki w ołtarzu głównym kościoła św. Marka w Krakowie

2020-03-22 18:527308.58 KB
tom071_04.pdf

Olszewski Andrzej M., Późnogotycka grupa Ukrzyżowania w kościele św. Marka w Krakowie

2020-03-22 18:538780.50 KB
tom071_05.pdf

Miodońska Barbara, Gotycka Hodegetria w krakowskim kościele św. Marka

2020-03-22 18:5527363.56 KB
tom071_06.pdf

Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania, Śnieżyńska-Stolot Ewa, Obrazki wotywne przy grobie Michała Giedroycia

2020-03-22 18:554408.86 KB
tom071_07.pdf

Taszycka Maria, Inwentarz szat liturgicznych i innych tkanin zabytkowych z kościoła św. Marka w Krakowie

2020-03-22 18:5619355.25 KB
tom071_08.pdf

Majkowska Rita, Zarys dziejów i zawartości archiwum kościoła św. Marka w Krakowie

2020-03-22 18:578044.57 KB
tom071_09.pdf

Salaterski Stanisław, Sieć i działalność bractw kościelnych w prepozyturze tarnowskiej do roku 1772

2020-03-22 18:5936319.97 KB
tom071_10.pdf

Dyl Janusz, Książki hagiograficzne wydrukowane w Polsce do połowy XVI w.

2020-03-22 19:0123006.24 KB
tom071_11.pdf

Rzemieniuk Florentyna, Kształcenie nauczycieli dla parafialnych szkół unickich w Królestwie Polskim w latach 1840-1864

2020-03-22 19:0338200.97 KB
tom071_12.pdf

Grabowski Roman, Likwidacja unickiej diecezji chełmskiej i próby jej wznowienia

2020-03-22 19:0649992.36 KB
tom071_13.pdf

Rajman Jerzy, Nieznany dotąd rękopis muzyczny z XV-XVI wieku

2020-03-22 19:063412.84 KB
tom071_14.pdf

Swastek Józef, rec.: Wacław Szetelnicki, Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu, t. 1: w latach 1945-1970, t. 2: w latach 1970-1985, Roma 1970-1987

2020-03-22 19:077134.89 KB
tom071_15.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte Bd. 45, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1987

2020-03-22 19:073521.29 KB
tom071_16.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-22 19:0935588.32 KB
Powered by Quick.Cms