Tom 72

1989 rok

NazwaDataRozmiar
tom072_00.pdf

Tom 72

2017-10-13 08:38842.38 KB
tom072_01.pdf

Wohlfeld Zbigniew, [wstęp, opr., wyd.], Corpus Inscriptionum Poloniae t. VIII: Województwo krakowskie, pod red. Zbigniewa Perzanowskiego, zeszyt szósty: Kazimierz i Stradom; Perzanowski Zbigniew, Indroduction

2017-10-13 08:4671426.22 KB
tom072_02.pdf

Myk Władysław, Wiedeńsko-polska gazeta seryjna na tle działalności informacyjnopropagandowej dworu i episkopatu polskiego w latach potopu szwedzkiego (1656-1658)

2017-10-13 09:1728922.56 KB
tom072_03.pdf

Głowacki Witold Włodzimierz, Zasłużona szarytka i farmaceutka s. Filipina Studzińska (1797- 1877)

2017-10-13 09:209148.44 KB
tom072_04.pdf

Grzesik Ryszard, rec.: Tadeusz Żychiewicz, Święty Wojciech, biskup i męczennik, Olsztyn 1987

2017-10-13 09:201159.36 KB
tom072_05.pdf

Szulist Władysław, rec.: F. Stopniak, Polskie świątynie katolickie podczas II wojny światowej. Seria: Kościół katolicki na Ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, t. 12, Warszawa 1982, Diecezja chełmińska, s. 16-47

2017-10-13 09:223173.70 KB
tom072_06.pdf

Spis ilustracji / Spis treści / Wykaz skrótów

2017-10-13 09:2313595.43 KB
Powered by Quick.Cms