Tom 77

1992 rok

NazwaDataRozmiar
tom077_00.pdf

Tom 77

2020-03-22 20:362100.26 KB
tom077_01.pdf

Radzimiński Andrzej, Wikariusze katedry płockiej w XIII - poł. XV w. Cz. 2. Zagadnienia wybrane

2020-03-22 20:3719392.45 KB
tom077_02.pdf

Rajman Jerzy, Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu

2020-03-22 20:3815625.95 KB
tom077_03.pdf

Kurtyka Janusz, "Senex ambulans". Arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski (1345/46-1436)

2020-03-22 20:4033991.51 KB
tom077_04.pdf

Pisarzak Marian, Herb i pieczęcie Góry Kalwarii

2020-03-22 20:4113962.88 KB
tom077_05.pdf

Sowa Kazimierz, Losy duchowieństwa polskiego zesłanego na Syberię po powstaniu styczniowym (1863-1883)

2020-03-22 20:4329468.93 KB
tom077_06.pdf

Janaczek Stanisław, Działalność księży misjonarzy prowincji krakowskiej 1865-1914

2020-03-22 20:4647157.68 KB
tom077_07.pdf

Majdowski Andrzej, Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia

2020-03-22 20:4716204.84 KB
tom077_08.pdf

Sroka Stanisław, Książę Władysław Biały w Pannonhalma

2020-03-22 20:476860.77 KB
tom077_09.pdf

Walczy Lukasz, Kazanie Jana ze Słupcy o św. Wojciechu przyczynek do dziejów polskiej ideologii państwowej w drugiej połowie XV wieku

2020-03-22 20:488463.64 KB
tom077_10.pdf

Dzik Janina, Obraz "Zachwycenie św. Franciszka" w kolegiacie leżajskiej dziełem Gerarda Seghersa?

2020-03-22 20:485226.16 KB
tom077_11.pdf

Borkowska Małgorzata, Dynastie ksień jarosławskich

2020-03-22 20:499218.06 KB
tom077_12.pdf

Moroz Walerian, Chrystus żyjący w człowieku. Posłanie m. Pauli Tajber

2020-03-22 20:498128.41 KB
tom077_13.pdf

Strzelczyk Jerzy, rec.: Johannes Fried, Otto III. und Bolesław Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der "Akt von Gnesen " und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 30), Stuttgart 1988, Franz Steiner Verlag

2020-03-22 20:496560.77 KB
tom077_14.pdf

Kracik Jan, rec.: Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, opr. Z. Pietrzyk, Kraków 1991

2020-03-22 20:502614.70 KB
tom077_15.pdf

Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, rec.: Pamiętnik świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej. Praca zbiorowa pod red. Longina Kaczanowskiego, Adama Massalskiego, Daniela Olszewskiego i Jerzego Szczepańskiego, Kielce 1991

2020-03-22 20:504812.33 KB
tom077_16.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Cystersi w Polsce. W 850-lecie opactwa jędrzejowskiego, pr. zb. pod red. ks. Daniela Olszewskiego, Kielce 1990

2020-03-22 20:508317.30 KB
tom077_17.pdf

Spis treści

2020-03-22 20:511730.08 KB
Powered by Quick.Cms