Tom 79

1993 rok

NazwaDataRozmiar
tom079_00.pdf

Tom 79

2017-09-27 11:59957.92 KB
tom079_01.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Postać Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia

2017-09-27 12:0118388.20 KB
tom079_02.pdf

Borkowska Małgorzata, Ewolucja ideałów cystersów polskich

2017-09-27 12:0210223.36 KB
tom079_03.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Z badań nad studiami uniwersyteckimi polskich cystersów w średniowieczu

2017-09-27 12:034920.99 KB
tom079_04.pdf

Maciejewski Jacek, Uwagi o tytulaturze biskupów włocławskich do początku XIV w.

2017-09-27 12:034632.09 KB
tom079_05.pdf

Rybicka-Adamska Anna, Kto redagował dokumenty Jadwigi Łokietkowej?

2017-09-27 12:047803.04 KB
tom079_06.pdf

Sroka Stanisław, Bolesław - arcybiskup ostrzyhomski (1321-1328)

2017-09-27 12:0618879.84 KB
tom079_07.pdf

Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Żydzi wśród chrześcijan w miastach wielkopolskich w okresie przedrozbiorowym

2017-10-13 08:3528249.50 KB
tom079_08.pdf

Dzik Janina, Flamandzkie wzory w twórczości malarza bernardyńskiego o. Franciszka Lekszyckiego

2017-09-27 12:0911575.40 KB
tom079_09.pdf

Kracik Jan, Przedrabacyjny epizod trzeźwościowy w Galicji

2017-09-27 12:108228.19 KB
tom079_10.pdf

Majdowski Andrzej, Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich

2017-09-27 12:1112208.44 KB
tom079_11.pdf

Kracik Jan, Mała prehistoria zakopiańskiej parafii

2017-09-27 12:116353.97 KB
tom079_12.pdf

Kumor Bolesław, Organizacja terytorialna Kościoła w Ameryce Łacińskiej w okresie kolonialnym (1504-1810)

2017-09-27 12:126613.82 KB
tom079_13.pdf

Paszenda Jerzy, Ryciny przedstawiające Annę Omiecińską

2017-09-27 12:135483.96 KB
tom079_14.pdf

Trajdos Tadeusz M., Jutrzenka polskiej Orawy-głos świadka

2017-09-27 12:133108.43 KB
tom079_15.pdf

Kopiec Jan, Z dziejów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie do 1945 r.

2017-09-27 12:1410394.15 KB
tom079_16.pdf

Urban Wacław, Szkoła kolegiacka św. Floriana na Kleparzu w Krakowie w pierwszej połowieXVI w. w świetle krakowskiego archiwum archidiecezjalnego

2017-09-27 12:141572.02 KB
tom079_17.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Stanisław Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992

2017-09-27 12:153300.35 KB
tom079_18.pdf

Pleakaitis Romanas, Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego

2017-09-27 12:152664.14 KB
tom079_19.pdf

Pszczyński Korneliusz Paweł, rec.: Jerzy Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991

2017-09-27 12:151700.68 KB
tom079_20.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Kościół katolicki we Wschodniej Europie. Uwagi na marginesie książki: Gabriel Adrianyi, Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1992

2017-09-27 12:164763.14 KB
tom079_21.pdf

Zbudniewek Janusz, rec: Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski: Dzieła zebrane, t. 1: 1949- 1953, Warszawa 1991

2017-09-27 12:161712.26 KB
tom079_22.pdf

Sroka Stanisław, Magyar Egyhaztörteneti Vazlatok. Essays in Church history in Hungary t. 1:1989; t. 2:1990 (druk:1991); t. 3:1991 (druk: 1992), Budapest

2017-09-27 12:161200.30 KB
tom079_23.pdf

Spis treści

2017-09-27 12:161044.27 KB
Powered by Quick.Cms