Tom 87

1997 rok

NazwaDataRozmiar
tom087_00.pdf

Tom 87

2017-10-14 10:211405.80 KB
tom087_01.pdf

Kabaciński Ryszard,Karczewski Dariusz, Katalog prepozytów klasztoru norbertanek w Strzelnie od XII wieku do 1837r.

2017-10-14 10:2325707.61 KB
tom087_02.pdf

Trajdos Tadeusz M., Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy

2017-10-14 10:2525758.71 KB
tom087_03.pdf

Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki w dziełach Jana Długosza

2017-10-14 10:2838207.41 KB
tom087_04.pdf

Kowalski Marek Daniel, Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV wieku

2017-10-14 10:2915474.11 KB
tom087_05.pdf

Smołucha Janusz, Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1511-1523

2017-10-14 10:3015347.17 KB
tom087_06.pdf

Pelczar Roman, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku

2017-10-14 10:3220624.30 KB
tom087_07.pdf

Błażkiewicz Henryk OFM, Studia w Małopolskiej Prowincji Reformatów 1623-1865. Część II.

2017-10-14 10:3545685.99 KB
tom087_08.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Warszawa, Luck

2017-10-14 10:3512894.37 KB
tom087_09.pdf

Gzella Grażyna, Księdza Aleksego Prusinowskiego twórczość dla ludu

2017-10-14 10:3611569.62 KB
tom087_10.pdf

Żywicki Józef, Neogotyckie kościoły Ksawerego Dionizego Drozdowskiego

2017-10-14 10:3830237.88 KB
tom087_11.pdf

Wólczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Lyczakowskim we Lwowie

2017-10-14 10:4138532.28 KB
tom087_12.pdf

Maciejewski Jacek, Zyglewski Zbigniew, W sprawie początków klasztoru karmelitów w Bydgoszczy

2017-10-14 10:414740.88 KB
tom087_13.pdf

Derwich Marek, rec.: Dom Jacques Dubois, Jean-Loup Lemaître, Sources et méthodes de l'historiographie médiévale, Paris 1993

2017-10-14 10:424312.45 KB
tom087_14.pdf

Fros Henryk, rec.: Stanisław Araszczuk, Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych, Opole 1995

2017-10-14 10:422168.84 KB
tom087_15.pdf

Masłowski Tadeusz, rec.: Stefan Ryłko, Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997

2017-10-14 10:424639.35 KB
tom087_16.pdf

Prejs Roland, rec.: Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów, t. 2: Lata 1960-1974, Poznań 1995; t. 3: Lata 1975-1989, Poznań-Pelplin 1996

2017-10-14 10:422216.17 KB
tom087_17.pdf

Kopiec Jan, rec.: Bolesław Kumor, Historia Kościoła. Część 8: Czasy współczesne 1914-1922. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej, zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1995

2017-10-14 10:423454.57 KB
tom087_18.pdf

Kabata Jacek A., Dwa powojenne statuty Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

2017-10-14 10:437258.40 KB
tom087_19.pdf

Gocłowski Tadeusz, Synteza działania Boga i ludzi

2017-10-14 10:432720.46 KB
tom087_20.pdf

Kopiec Jan, Pół wieku "Naszej Przeszłości"

2017-10-14 10:434700.22 KB
tom087_21.pdf

Strzelczyk Jerzy, " Nasza Przeszłość " - znaczenie w nauce historycznej

2017-10-14 10:4516409.25 KB
tom087_22.pdf

Spis treści

2017-10-14 10:451885.06 KB
Powered by Quick.Cms