Tom 87

1997 rok

NazwaDataRozmiar
tom087_00.pdf

Tom 87

2020-03-23 12:131405.80 KB
tom087_01.pdf

Kabaciński Ryszard,Karczewski Dariusz, Katalog prepozytów klasztoru norbertanek w Strzelnie od XII wieku do 1837r.

2020-03-23 12:1525707.61 KB
tom087_02.pdf

Trajdos Tadeusz M., Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy

2020-03-23 12:1625758.71 KB
tom087_03.pdf

Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki w dziełach Jana Długosza

2020-03-23 12:1838207.41 KB
tom087_04.pdf

Kowalski Marek Daniel, Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV wieku

2020-03-23 12:1915474.11 KB
tom087_05.pdf

Smołucha Janusz, Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1511-1523

2020-03-23 12:2015347.17 KB
tom087_06.pdf

Pelczar Roman, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku

2020-03-23 12:2120624.30 KB
tom087_07.pdf

Błażkiewicz Henryk OFM, Studia w Małopolskiej Prowincji Reformatów 1623-1865. Część II.

2020-03-23 12:2445685.99 KB
tom087_08.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Warszawa, Luck

2020-03-23 12:2512894.37 KB
tom087_09.pdf

Gzella Grażyna, Księdza Aleksego Prusinowskiego twórczość dla ludu

2020-03-23 12:2511569.62 KB
tom087_10.pdf

Żywicki Józef, Neogotyckie kościoły Ksawerego Dionizego Drozdowskiego

2020-03-23 12:2730237.88 KB
tom087_11.pdf

Wólczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Lyczakowskim we Lwowie

2020-03-23 12:2938532.28 KB
tom087_12.pdf

Maciejewski Jacek, Zyglewski Zbigniew, W sprawie początków klasztoru karmelitów w Bydgoszczy

2020-03-23 12:294740.88 KB
tom087_13.pdf

Derwich Marek, rec.: Dom Jacques Dubois, Jean-Loup Lemaître, Sources et méthodes de l'historiographie médiévale, Paris 1993

2020-03-23 12:294312.45 KB
tom087_14.pdf

Fros Henryk, rec.: Stanisław Araszczuk, Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych, Opole 1995

2020-03-23 12:302168.84 KB
tom087_15.pdf

Masłowski Tadeusz, rec.: Stefan Ryłko, Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997

2020-03-23 12:304639.35 KB
tom087_16.pdf

Prejs Roland, rec.: Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów, t. 2: Lata 1960-1974, Poznań 1995; t. 3: Lata 1975-1989, Poznań-Pelplin 1996

2020-03-23 12:302216.17 KB
tom087_17.pdf

Kopiec Jan, rec.: Bolesław Kumor, Historia Kościoła. Część 8: Czasy współczesne 1914-1922. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej, zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1995

2020-03-23 12:303454.57 KB
tom087_18.pdf

Kabata Jacek A., Dwa powojenne statuty Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

2020-03-23 12:307258.40 KB
tom087_19.pdf

Gocłowski Tadeusz, Synteza działania Boga i ludzi

2020-03-23 12:312720.46 KB
tom087_20.pdf

Kopiec Jan, Pół wieku "Naszej Przeszłości"

2020-03-23 12:314700.22 KB
tom087_21.pdf

Strzelczyk Jerzy, " Nasza Przeszłość " - znaczenie w nauce historycznej

2020-03-23 12:3216409.25 KB
tom087_22.pdf

Spis treści

2020-03-23 12:321885.06 KB
Powered by Quick.Cms