Tom 9

1959 rok

NazwaDataRozmiar
tom009_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:25411.75 KB
tom009_01.pdf

Świątecka Maria, Papież Jan XXIII

2020-03-17 09:25838.58 KB
tom009_02.pdf

Perzanowski Zbigniew, Honorarium autorskie Galla-Anonima

2020-03-17 09:261230.61 KB
tom009_03.pdf

Kuraś Stanisław, Katalog opatów klasztoru premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie 1179- 1732

2020-03-17 09:26723.40 KB
tom009_04.pdf

Bogdan Franciszek, Sprawa egzempcji benedyktynów w Polsce średniowiecznej

2020-03-17 09:262534.95 KB
tom009_05.pdf

Bazielich Wiktor, Parafialni proboszczowie starosądeccy

2020-03-17 09:264177.58 KB
tom009_06.pdf

Karasiewicz Władysław, Paweł z Przemankowa, biskup krakowski 1266-1292

2020-03-17 09:275502.37 KB
tom009_07.pdf

Urban Wincenty, Rzymsko-katolicka parafia w Goscięcinie na Opolszczyznie i jej duszpasterstwo

2020-03-17 09:272728.35 KB
tom009_08.pdf

Rąb Jan, Kościelne dzieje Brzozowa

2020-03-17 09:271760.26 KB
tom009_09.pdf

Drzymała Kazimierz, Polemika ks. Marcina Smigleckiego T. J. z innowiercami o powołaniu ministrów

2020-03-17 09:272015.00 KB
tom009_10.pdf

Kumor Bolesław, Najświętsza Maryja Panna jako patronka kościołów parafialnych w archidiakonacie sądeckim, wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (do końca XVI w.)

2020-03-17 09:27718.79 KB
tom009_11.pdf

Arcab Jan, Cyprian Norwid wobec Kościoła i Stolicy Apostolskiej

2020-03-17 09:281231.45 KB
tom009_12.pdf

Schletz Alfons, Najstarsza wzmianka w Polsce o śmierci św. Wincentego a Paulo

2020-03-17 09:28283.07 KB
tom009_13.pdf

Skowron Czesław, Pierwszy kościół p. w. Królowej Polski

2020-03-17 09:28405.50 KB
tom009_14.pdf

Górski Karol [wyd.], O zakonie PP. Maria-witek

2020-03-17 09:28948.41 KB
tom009_15.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:282527.27 KB
tom009_16.pdf

Wojasówna Hanna, Ważniejsze wydarzenia w polskim życiu katolickim (październik 1958 -marzec 1959)

2020-03-17 09:28882.72 KB
tom009_17.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:28353.64 KB
Powered by Quick.Cms