Tom 9

1959 rok

NazwaDataRozmiar
tom009_00.pdf

Wstęp

2016-08-23 14:59411.75 KB
tom009_01.pdf

Świątecka Maria, Papież Jan XXIII

2016-08-23 14:59838.58 KB
tom009_03.pdf

Kuraś Stanisław, Katalog opatów klasztoru premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie 1179- 1732

2016-08-23 14:59723.40 KB
tom009_02.pdf

Perzanowski Zbigniew, Honorarium autorskie Galla-Anonima

2016-08-23 14:591230.61 KB
tom009_04.pdf

Bogdan Franciszek, Sprawa egzempcji benedyktynów w Polsce średniowiecznej

2016-08-23 14:592534.95 KB
tom009_05.pdf

Bazielich Wiktor, Parafialni proboszczowie starosądeccy

2016-08-23 14:594177.58 KB
tom009_07.pdf

Urban Wincenty, Rzymsko-katolicka parafia w Goscięcinie na Opolszczyznie i jej duszpasterstwo

2016-08-23 15:002728.35 KB
tom009_06.pdf

Karasiewicz Władysław, Paweł z Przemankowa, biskup krakowski 1266-1292

2016-08-23 15:005502.37 KB
tom009_08.pdf

Rąb Jan, Kościelne dzieje Brzozowa

2016-08-23 15:001760.26 KB
tom009_10.pdf

Kumor Bolesław, Najświętsza Maryja Panna jako patronka kościołów parafialnych w archidiakonacie sądeckim, wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (do końca XVI w.)

2016-08-23 15:00718.79 KB
tom009_12.pdf

Schletz Alfons, Najstarsza wzmianka w Polsce o śmierci św. Wincentego a Paulo

2016-08-23 15:00283.07 KB
tom009_09.pdf

Drzymała Kazimierz, Polemika ks. Marcina Smigleckiego T. J. z innowiercami o powołaniu ministrów

2016-08-23 15:002015.00 KB
tom009_11.pdf

Arcab Jan, Cyprian Norwid wobec Kościoła i Stolicy Apostolskiej

2016-08-23 15:001231.45 KB
tom009_13.pdf

Skowron Czesław, Pierwszy kościół p. w. Królowej Polski

2016-08-23 15:00405.50 KB
tom009_14.pdf

Górski Karol [wyd.], O zakonie PP. Maria-witek

2016-08-23 15:00948.41 KB
tom009_16.pdf

Wojasówna Hanna, Ważniejsze wydarzenia w polskim życiu katolickim (październik 1958 -marzec 1959)

2016-08-23 15:00882.72 KB
tom009_17.pdf

Spis treści

2016-08-23 15:00353.64 KB
tom009_15.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-08-23 15:002527.27 KB
Powered by Quick.Cms