Tom 91

1999 rok

NazwaDataRozmiar
tom091_00.pdf

Tom 91

2017-11-05 15:351617.95 KB
tom091_01.pdf

Hewner Katarzyna, Próba identyfikacji wczesnośredniowiecznego warsztatu budowlanego ze Strzelna

2017-11-05 15:3940974.67 KB
tom091_02.pdf

Trajdos Tadeusz M., Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu

2017-11-05 15:4121310.21 KB
tom091_03.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Głos w dyskusji nad początkami Studium Generalnego dominikanów w Krakowie

2017-11-05 15:4318599.74 KB
tom091_04.pdf

Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Jagiełły

2017-11-05 15:4739908.90 KB
tom091_05.pdf

Wróbel Elżbieta Elena, Dyskusja nad modelem wychowania religijno-moralnego w rodzinie chrześcijańskiej w XVII wieku

2017-11-05 15:4912634.21 KB
tom091_06.pdf

Fitych Tadeusz, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627)

2017-11-05 15:5227822.94 KB
tom091_07.pdf

Dzik Janina, Skrzydła ołtarzowe z kościoła parafialnego w Wysocicach

2017-11-05 15:5528024.48 KB
tom091_08.pdf

Paździor Kamil, Dopuszczenie metropolity unickiego do senatu w 1790 r. Studium z polityki wyznaniowej Sejmu Czteroletniego

2017-11-05 15:5620986.26 KB
tom091_09.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek przydrożnych na polskim Podkarpaciu

2017-11-05 15:5925612.32 KB
tom091_10.pdf

Szczurowski Rafał, Ksiądz Wincenty Smoczyński - przewodnik pielgrzymów do Rzymu w latach 1888-1900

2017-11-05 16:0222907.33 KB
tom091_11.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: składkowa fundacja w Brześciu

2017-11-05 16:027903.13 KB
tom091_12.pdf

Rostworowski Stanisław, Zbliżająca się rocznica

2017-11-05 16:034752.55 KB
tom091_13.pdf

Wyrwa Andrzej M., Obchody i międzynarodowa konferencja naukowa poświęcone 900 rocznicy powstania zakonu cystersów

2017-11-05 16:0412925.59 KB
tom091_14.pdf

Derwich Marek, rec.: Uwagi na marginesie pracy A.-M. Helvétius, Abbayes, evęques et lad'ques. Une politique du pouvoir en Hainaut au Moyen Âge (VIIe-XIe sićcle), Bruxelles 1994

2017-11-05 16:0717731.08 KB
tom091_15.pdf

Kracik Jan, rec.: Waldemar Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XVXVIII wieku, Kielce 1998

2017-11-05 16:082974.41 KB
tom091_16.pdf

Kracik Jan, rec.: Edward Nocuń, Misje parafialne redemptorystów polskich w latach 1886-1918, Kraków 1998

2017-11-05 16:083735.91 KB
tom091_17.pdf

Derwich Marek, Nowsze publikacje słownikowe, katalogowe i encyklopedyczne na temat życia zakonnego w Czechach i w Polsce

2017-11-05 16:094465.31 KB
tom091_18.pdf

Spis treści

2017-11-05 16:091529.72 KB
Powered by Quick.Cms