Tom 93

2000 rok

NazwaDataRozmiar
tom093_00.pdf

Tom 93

2020-03-23 14:171198.14 KB
tom093_01.pdf

Smołucha Janusz, Udział pielgrzymów z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w obchodach średniowiecznych jubileuszów chrześcijaństwa

2020-03-23 14:1813612.35 KB
tom093_02.pdf

Cieślak Stanisław, Harfa duchowna - Modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552- 1598)

2020-03-23 14:1918385.52 KB
tom093_03.pdf

Bodzioch-Kaznowska Beata, Unickie parafie patronatu królewskiego w dekanacie gródeckim w świetle wizytacji z lat 1764-1765

2020-03-23 14:2022425.83 KB
tom093_04.pdf

Nabywaniec Stanisław, Kształcenie i formacja alumnów-unitów archidiecezji kijowskiej i diecezji przemyskiej w XVIII w.

2020-03-23 14:2117716.17 KB
tom093_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Dzieje Zgromadzenia Mariae Vitae czyli Mariawitek

2020-03-23 14:2335150.80 KB
tom093_06.pdf

Radwan Marian, Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach 1795-1839

2020-03-23 14:2646795.40 KB
tom093_07.pdf

Maslennikow Andriej, Rzymskokatolicka parafia w Tomsku na Syberii w latach 1812-1991

2020-03-23 14:2730570.92 KB
tom093_08.pdf

Włoczyk Piotr, Biskupa Adama P Burzyńskiego działalność duszpasterska i stosunek do innowierców

2020-03-23 14:2816808.73 KB
tom093_09.pdf

Burda Józef, Wydarzenia w klasztorze dominikanów w Podkamieniu w latach 1943-1944

2020-03-23 14:3142879.28 KB
tom093_10.pdf

Kucharski Gerard, Od premonstratensów do benedyktynów. Klasztor św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi pod Kaliszem do połowy XIII w.

2020-03-23 14:3218097.28 KB
tom093_11.pdf

Kopiec Jan, Biskup A. Adamiuk - ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim

2020-03-23 14:3312108.53 KB
tom093_12.pdf

Kowalski Waldemar, Ks. Mateusz Sowicki, pleban-gospodarz w Niekrasowie drugiej połowy XVIII w.

2020-03-23 14:3314750.27 KB
tom093_13.pdf

Gzella Grażyna, Procesy prasowe księdza Symforiana Tomickiego

2020-03-23 14:349197.38 KB
tom093_14.pdf

Gryz Ryszard, Stanowisko Kościoła katolickiego wobec pogromu Żydów w Kielcach. Stan badań

2020-03-23 14:3519554.76 KB
tom093_15.pdf

Derwich Marek, Nowsze badania nad monastycyzmem na Słowacji

2020-03-23 14:357336.32 KB
tom093_16.pdf

Książek Stanisław, "Sól Ziemi Śląskiej " - nowa seria wydawnicza

2020-03-23 14:364560.34 KB
tom093_17.pdf

Kracik Jan, rec.: Tadeusz Kasabuła, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998

2020-03-23 14:3610061.92 KB
tom093_18.pdf

Derwich Marek, rec.: Nowy tom "Bibliotheca Strahoviensis", t. 3, Praha 1997 [1998]

2020-03-23 14:361393.41 KB
tom093_19.pdf

Kracik Jan, rec.: Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998

2020-03-23 14:364440.96 KB
tom093_20.pdf

Gryz Ryszard, rec.: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. K. Zemeła i G. Miernik, Skarżysko-Kamienna 1999

2020-03-23 14:374845.41 KB
tom093_21.pdf

Kracik Jan, rec.: Jan Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639, t. 5, opr. J. Poplatek, L. Grzebień, Kraków 1999

2020-03-23 14:374676.53 KB
tom093_22.pdf

Stasiowski Marek, Szczurowski Rafał, Listy do redakcji: W sprawie ultramontanizmu galicyjskiego

2020-03-23 14:373113.26 KB
tom093_23.pdf2020-03-23 14:371977.62 KB
tom093_24.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 14:373562.74 KB
Powered by Quick.Cms