Tom 97

2002 rok

NazwaDataRozmiar
tom097_00.pdf

Tom 97

2020-03-23 16:141196.32 KB
tom097_01.pdf

Rajman Jerzy, Przyczynki do zagadnienia duchowości Zakonu św. Norberta w Polsce

2020-03-23 16:1515696.64 KB
tom097_02.pdf

Piwowarczyk Elżbieta, Mieszczańska "katedra ". Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu

2020-03-23 16:1735238.11 KB
tom097_03.pdf

Kucharski Gerard, Klasztor cysterek w Lubnicach nad Prosną

2020-03-23 16:1818295.23 KB
tom097_04.pdf

Kościelny Robert, Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmami kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej

2020-03-23 16:2029242.76 KB
tom097_05.pdf

Krasnowolski Bogusław, Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Gołonogu

2020-03-23 16:2122896.60 KB
tom097_06.pdf

Dębowska Maria, Klasztor i parafia ojców bernardynów w Janowie na Podolu

2020-03-23 16:2111113.07 KB
tom097_07.pdf

Matuszczak Joanna, Cyrus czy Nabuchodonozor? Biblijne konteksty obrazu Napoleona w polskim kaznodziejstwie XIX wieku

2020-03-23 16:2318402.19 KB
tom097_08.pdf

Gzella Grażyna, Publicystyka "Kuriera Poznańskiego" z 1874 roku przed "wysokim sądem"

2020-03-23 16:2312767.70 KB
tom097_09.pdf

Mirek Agata, Działalność społeczna i wychowawcza pierwszych niepokalanek (1891-1918)

2020-03-23 16:2420058.60 KB
tom097_10.pdf

Guzewicz Wojciech, Działalność społeczna duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym

2020-03-23 16:2626517.30 KB
tom097_11.pdf

Żywicki Jerzy, Jana Gumowskiego motywy architektury polskiej: Jasna Góra

2020-03-23 16:2832655.07 KB
tom097_12.pdf

Wólczański Józef [opr. wyd.], Księdza Antoniego Borysowicza do brata listy z zesłania i późniejsze

2020-03-23 16:5047086.07 KB
tom097_13.pdf

Rozynkowski Waldemar, Kilka uwag o sakralnej funkcji dzwonów w średniowieczu

2020-03-23 16:505536.05 KB
tom097_14.pdf

Paszenda Jerzy, Jezuici w Moskwie za króla Jana III Sobieskiego

2020-03-23 16:517802.28 KB
tom097_15.pdf

Wyrwa Andrzej M. [spraw.], Sesja naukowa z okazji 725 rocznicy powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie pt. "Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu"

2020-03-23 16:5111828.02 KB
tom097_16.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji " Opactwo cysterskie w Paradyżu-jego rola w dziejach i kulturze pogranicza ", Paradyż - Zielona Góra 5 grudnia 2001 roku

2020-03-23 16:521299.97 KB
tom097_17.pdf

Kopiec Jan, Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat

2020-03-23 16:523537.82 KB
tom097_18.pdf

Gałczyński Radosław S., rec.: Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów-Warszawa 1999

2020-03-23 16:526388.22 KB
tom097_19.pdf

Trąba Mariusz, rec.: Lech Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Katowice 2000

2020-03-23 16:538779.57 KB
tom097_20.pdf

Wiszewski Przemysław, rec.: Gabriela Wąs, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000

2020-03-23 16:5310792.28 KB
tom097_21.pdf

Trajdos Tadeusz M., rec.: Henryk Ruciński, Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku, Białystok 2001

2020-03-23 16:549430.50 KB
tom097_22.pdf

Obirek Stanisław, rec.: Ludwik Piechnik, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001

2020-03-23 16:544501.06 KB
tom097_23.pdf

Gąsiorowska Patrycja, rec.: Alicja Szulc, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce (Kalisz, Gniezno, Śrem, Pyzdry, Oborniki), Poznań 2001

2020-03-23 16:545474.25 KB
tom097_24.pdf

Cieślak Stanisław, rec.: Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX w. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001

2020-03-23 16:554695.66 KB
tom097_25.pdf

Wilczewski Waldemar Franciszek, rec.: Przewodnik po świątyniach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Red.: A.M. Kułagin, Katalickija chramy na Bełarusi, Minsk 2001; A.M. Kułagin, Prawosławny ja chramy na Bełarusi, Minsk 2001

2020-03-23 16:554319.29 KB
tom097_26.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 16:556218.34 KB
Powered by Quick.Cms