Tom 99

2003 rok

NazwaDataRozmiar
tom099_00.pdf

Tom 99

2017-10-14 12:512512.69 KB
tom099_01.pdf

Maciejewski Jacek, Precedencja biskupów prowincji gnieźnieńskiej w Polsce piastowskiej

2017-10-14 12:5213399.59 KB
tom099_02.pdf

Pelczar Roman, Szkoła parafialna w Krośnie w XIV-XVIII w.

2017-10-14 12:5318590.23 KB
tom099_03.pdf

Graff Tomasz, Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski

2017-10-14 12:5653162.47 KB
tom099_04.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Augustianie na studiach w Krakowie w XV wieku

2017-10-14 12:5724178.00 KB
tom099_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Nieznana autorka norbertańska z końca XVI w.

2017-10-14 12:5936573.52 KB
tom099_06.pdf

Szylar Anna, Kościół św. Michała w Sandomierzu. Fundacja i dzieje świątyni do kasaty klasztoru benedyktynek w 1903 r.

2017-10-14 13:0030689.66 KB
tom099_07.pdf

Barańska Anna, Próby wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rosją w latach 1887-1888

2017-10-14 13:0115918.21 KB
tom099_08.pdf

Trąba Mariusz, Katolicka wizja ustroju społecznego Polski u progu II Rzeczpospolitej w programach partii politycznych autorstwa ks. S. Adam-skiego i ks. T. Kubiny

2017-10-14 13:0329400.61 KB
tom099_09.pdf

Krasnowolski Bogusław, Początki parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Dąbrowie Górniczej na tle dziejów miasta do 1918 roku

2017-10-14 13:0428871.07 KB
tom099_10.pdf

Grabowska Bożena, Pierwsi męczennicy polscy - cechy przedstawienia ikonograficznego w sztuce sakralnej

2017-10-14 13:059414.79 KB
tom099_11.pdf

Szymborski Wiktor, Pielgrzymka księcia pomorskiego Bogusława X do Rzymu u schyłku XV wieku

2017-10-14 13:059238.29 KB
tom099_12.pdf

Paszenda Jerzy, Misja jezuicka w Moskwie 1686-1689. Dokumenty

2017-10-14 13:0618869.11 KB
tom099_13.pdf

Lisiak Bogdan, Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gottfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa

2017-10-14 13:079267.92 KB
tom099_14.pdf

Niebelski Eugeniusz, Autografy księży zesłanych do syberyjskiej Tunki w ramach represji po powstaniu 1863 r.

2017-10-14 13:074617.89 KB
tom099_15.pdf

Dąbrowski Dariusz, Obrazy Aleksandra Lessera przeznaczone do świątyń katolickich

2017-10-14 13:0919819.81 KB
tom099_16.pdf

Wilczewski Waldemar Franciszek, rec.: Świątynie Wielkiego Księstwa Litewskiego w fotografiach Jana Bałzunkiewicza

2017-10-14 13:1011460.69 KB
tom099_17.pdf

Kuśmierczyk Rafał, rec.: T. Wiślicz, Zarobia na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII w., Warszawa 2001

2017-10-14 13:107010.93 KB
tom099_18.pdf

Starzyk Piotr J., rec.: Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002

2017-10-14 13:113783.17 KB
tom099_19.pdf

Kucharski Gerard, rec.: Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przekład i komentarz Janusz Trupinda, Malbork 2002

2017-10-14 13:114973.44 KB
tom099_20.pdf

Wyrwa Andrzej M. [spraw.], Siódma Międzynarodowa Konferencja naukowa cystersologów: "Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczpospolitej", Trzebnica 18-21 września 2002 roku

2017-10-14 13:1212719.72 KB
tom099_21.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2017-10-14 13:128045.93 KB
Powered by Quick.Cms