Tom 100

2003 rok

NazwaDataRozmiar
tom100_00.pdf

Tom 100

2020-03-23 17:482330.46 KB
tom100_01.pdf

Gil Czesław, Życie religijne w Wadowicach 1918-1939

2020-03-23 17:5152737.54 KB
tom100_02.pdf

Starzyński Marcin, Katalog opatów mogilskich w Średniowieczu

2020-03-23 17:5336557.87 KB
tom100_03.pdf

Brust Mieczysław, Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce (XIII-XIVwiek)

2020-03-23 17:5651970.45 KB
tom100_04.pdf

Borkowska Małgorzata, Reforma potrydencka u norbertanek w Strzelnie

2020-03-23 17:5720499.57 KB
tom100_05.pdf

Kuśmierczyk Rafał, Problematyka Listu pasterskiego kard. Jerzego Radziwiłła z roku 1593

2020-03-23 17:5826264.10 KB
tom100_06.pdf

Kaznowski Mariusz, Beneficja unickiego dekanatu dukielskiego oraz ich użytkownicy w latach 1761-1780

2020-03-23 18:0260655.91 KB
tom100_07.pdf

Paździor Kamil, Edukacja jako narzędzie polityki wyznaniowej Sejmu Wielkiego wobec innowierców

2020-03-23 18:0429984.02 KB
tom100_08.pdf

Knapik Joanna, Prawosławni ojcowie katolickiego narodu. Wizerunek carów w polskim kaznodziejstwie lat 1815-1914

2020-03-23 18:0518221.13 KB
tom100_09.pdf

Szczurowski Rafał, Doczesne duchownych rady przed piorunami ubezpieczające

2020-03-23 18:069470.95 KB
tom100_10.pdf

Niebelski Eugeniusz, Rozproszone zbiory ks. Fryderyka Jozafata Żyskara o duchownych zesłanych do Tunki na Syberii za udział w powstaniu 1863 roku

2020-03-23 18:0712197.85 KB
tom100_11.pdf

Ryńca Mariusz, Grekokatolicy w Krakowie w latach 1945-1991 - zarys problematyki

2020-03-23 18:0826957.88 KB
tom100_12.pdf

Sikorski Dariusz Andrzej, rec.: Uwagi na marginesie książki Józefa Dobosza, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002

2020-03-23 18:1021583.60 KB
tom100_13.pdf

Cygan Jerzy, rec.: Małgorzata Borkowska, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002

2020-03-23 18:104219.44 KB
tom100_14.pdf

Borkowska Małgorzata, rec.: Mirosław Daniluk, Sigla: zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych, Lublin 2002

2020-03-23 18:102028.99 KB
tom100_15.pdf

Kracik Jan, rec.: Stanisław Cieślak, Marcin Laterna (1552-1589). Działacz kontrreformacyjny, Kraków 2003

2020-03-23 18:105943.91 KB
tom100_16.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 18:117613.72 KB
Powered by Quick.Cms