Tom 121

2014 rok

NazwaDataRozmiar
tom121_11.pdf

Ks. Marcin Nabożny, Jubileuszowe spotkanie sekcji historyków Kościoła w Polsce

2020-12-27 16:00109.63 KB
tom121_00.pdf

Tom 121

2020-12-27 16:00136.85 KB
tom121_09.pdf

Marceli Kosman, Rec.: Praca zbiorowa, Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010

2020-12-27 16:00157.98 KB
tom121_10.pdf

Marceli Kosman, Rec.: Krzysztof Rafał Prokop, Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych

2020-12-27 16:00183.23 KB
tom121_12.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:00185.42 KB
tom121_08a.pdf

Grzegorz Chajko, Wprowadzenie

2020-12-27 16:00187.34 KB
tom121_02.pdf

Bożena Diemjaniuk, „Oby Bóg otworzył ci raj, jak ty nam otworzyłeś drogę do pogan”

2020-12-27 16:00264.82 KB
tom121_07.pdf

Krzysztof Trojan MIC, Próby reform stanu duchownego w Królestwie Polskim na przełomie XIX I XX wieku

2020-12-27 16:00282.52 KB
tom121_05.pdf

Grzegorz Wierzchowski, Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Sieradzu w świetle kopiariusza klasztornego z początku XVII wieku

2020-12-27 16:00285.48 KB
tom121_06.pdf

Zdzisław Jedynak, Portret Jakuba Radlińskiego prepozyta generalnego miechowskiego – pisarza i bibliofila

2020-12-27 16:00306.72 KB
tom121_04.pdf

Andrzej Albiniak, Krakowska wersja Janowskiego Miraculum – oryginał czy kopia?

2020-12-27 16:00321.34 KB
tom121_01.pdf

Mateusz Kosonowski, Gniezno czy Magdeburg? Ze studiów nad rywalizacją o prymat nad organizacją diecezjalna Kościoła katolickiego w Polsce w latach 30. XII wieku

2020-12-27 16:00482.96 KB
tom121_03.pdf

Piotr Stefaniak, Dzieje tercjarek dominikańskich de Poenitentia we Lwowie (1293-1740)

2020-12-27 16:00491.54 KB
tom121_08b.pdf

Grzegorz Chajko, Kronika Domu Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946), jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła

2020-12-27 16:00573.67 KB
Powered by Quick.Cms