Tom 25

1966 rok

NazwaDataRozmiar
tom025_00.pdf

Tom 25

2020-03-17 10:07200.20 KB
tom025_01.pdf

Wojtyła Karol, List Arcybiskupa-Metropolity Krakowskiego na srebrny jubileusz "Naszej Przeszłości"

2020-03-17 10:07173.87 KB
tom025_02.pdf

Rospond Stanisław, Chrystianizacja Polski a badania językoznawcze

2020-03-17 10:072490.00 KB
tom025_03.pdf

Wójcik Walenty, Ściganie lekceważących przykazania i trwających w karach kościelnych w Polsce do 1565 r.

2020-03-17 10:073264.97 KB
tom025_04.pdf

Lenczowski Franciszek, Kościół polski obrońcą ducha narodowego na Śląsku w wiekach średnich

2020-03-17 10:071173.33 KB
tom025_05.pdf

Słuszkiewicz Edmund, Kopernikowe "Siedem gwiazd" i ich losy

2020-03-17 10:072091.99 KB
tom025_06.pdf

Trajdos Ewa, Śladem mistrza warsztatu ołtarza św. Trójcy na Wawelu (Z problematyki twórczości Jakuba z Sącza)

2020-03-17 10:084497.01 KB
tom025_07.pdf

Górski Karol, Zofia Dulska, ksieni toruńska i jej spór z Magdaleną Mortęską, ksienią chełmińską o reformę zakonu

2020-03-17 10:082162.54 KB
tom025_08.pdf

Bazielich Wiktor, Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku

2020-03-17 10:083977.69 KB
tom025_09.pdf

Leśnowolski Jarosław, O właściwą ocenę patriotyzmu arcybiskupa Floriana Stablewskie-go (1841-1906)

2020-03-17 10:09943.94 KB
tom025_10.pdf

Morawski Krzysztof, Arcybiskup Piotr Mań-kowski (1866-1933)

2020-03-17 10:091790.68 KB
tom025_11.pdf

Arcab Jan, O "Quidamie" Norwida

2020-03-17 10:092119.37 KB
tom025_12.pdf

Grabski Andrzej Feliks, List Władysława Jagiełły i Witolda do Soboru w Konstancji (1417)

2020-03-17 10:09780.87 KB
tom025_13.pdf

Majkowski Edmund, Życiorys własny i spis prac

2020-03-17 10:09609.93 KB
tom025_14.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:09188.27 KB
Powered by Quick.Cms