Tom 3

1947 rok

NazwaDataRozmiar
tom003_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:10364.06 KB
tom003_01.pdf

Sawicki Jakub, Z dziejów ustawodawstwa synodalnego diecezji przemyskiej o.ł.

2020-03-17 09:102200.71 KB
tom003_02.pdf

Poźniak Włodzimierz, Pasja chorałowa w Polsce

2020-03-17 09:113150.93 KB
tom003_03.pdf

Zalewski Jan, Arcybiskup J. D. Solikowski obrońca naszych praw morskich w XVI wieku

2020-03-17 09:111756.60 KB
tom003_04.pdf

Bracha Franciszek, Adam Opatowski (1574-1647). W 300-letnią rocznicę śmierci

2020-03-17 09:111587.99 KB
tom003_05.pdf

Usowicz Aleksander, Stanisław Wieczorkowski, Z historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszej połowie XVII w.

2020-03-17 09:111079.59 KB
tom003_06.pdf

Wicher Władysław, Nauka teologii moralnej w dawnych seminariach misjonarskich

2020-03-17 09:111244.40 KB
tom003_07.pdf

Umiński Józef, Rzekoma rozwiązłość Judyty Salickiej, drugiej żony Włodzisława Hermana

2020-03-17 09:11434.40 KB
tom003_08.pdf

Barycz Henryk, Metryka promowanych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1639-1741

2020-03-17 09:111768.61 KB
tom003_09.pdf

Michalski Konstanty, Data urodzin Brata Alberta

2020-03-17 09:11664.54 KB
tom003_10_11.pdf

Tyrowicz Marian, Archiwum osobiste ks. Albina Dunajewskiego z lat 1849-1894, +++ Schletz Alfons, Ks. Franciszek Śmidoda CM (1902-1944)

2020-03-17 09:121419.77 KB
tom003_12.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:121647.50 KB
tom003_13.pdf

Kronika [wydarzenia z 1946-1947], + Książki nadesłane

2020-03-17 09:12657.55 KB
tom003_14.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:12361.84 KB
Powered by Quick.Cms