Tom 3

1974 rok

NazwaDataRozmiar
tom003_14.pdf

Spis treści

2016-07-27 08:41361.84 KB
tom003_00.pdf

Wstęp

2016-07-27 08:40364.06 KB
tom003_07.pdf

Umiński Józef, Rzekoma rozwiązłość Judyty Salickiej, drugiej żony Włodzisława Hermana

2016-07-27 08:40434.40 KB
tom003_13.pdf

Kronika [wydarzenia z 1946-1947], + Książki nadesłane

2016-07-27 08:41657.55 KB
tom003_09.pdf

Michalski Konstanty, Data urodzin Brata Alberta

2016-07-27 08:41664.54 KB
tom003_05.pdf

Usowicz Aleksander, Stanisław Wieczorkowski, Z historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszej połowie XVII w.

2016-07-27 08:401079.59 KB
tom003_06.pdf

Wicher Władysław, Nauka teologii moralnej w dawnych seminariach misjonarskich

2016-07-27 08:401244.40 KB
tom003_10_11.pdf

Tyrowicz Marian, Archiwum osobiste ks. Albina Dunajewskiego z lat 1849-1894, +++ Schletz Alfons, Ks. Franciszek Śmidoda CM (1902-1944)

2016-07-27 08:411419.77 KB
tom003_04.pdf

Bracha Franciszek, Adam Opatowski (1574-1647). W 300-letnią rocznicę śmierci

2016-07-27 08:401587.99 KB
tom003_12.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-07-27 08:411647.50 KB
tom003_03.pdf

Zalewski Jan, Arcybiskup J. D. Solikowski obrońca naszych praw morskich w XVI wieku

2016-07-27 08:401756.60 KB
tom003_08.pdf

Barycz Henryk, Metryka promowanych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1639-1741

2016-07-27 08:411768.61 KB
tom003_01.pdf

Sawicki Jakub, Z dziejów ustawodawstwa synodalnego diecezji przemyskiej o.ł.

2016-07-27 08:402200.71 KB
tom003_02.pdf

Poźniak Włodzimierz, Pasja chorałowa w Polsce

2016-07-27 08:403150.93 KB
Powered by Quick.Cms