Tom 4

1948 rok

NazwaDataRozmiar
tom004_00.pdf

Dedykacja Redakcji i Współpracowników dla ks. Józefa Umińskiego

2020-03-17 09:12598.91 KB
tom004_01.pdf

Lewicki Karol, Bibliografia prac ks. prof. dra Józefa Umińskiego

2020-03-17 09:12570.98 KB
tom004_02.pdf

Widajewicz Józef, Prohor i Prokulf, Najdawniejsi biskupi krakowscy

2020-03-17 09:121036.34 KB
tom004_03.pdf

Labuda Gerard: Znaczenie prawno-polityczne dokumentu "Dagome iudex"

2020-03-17 09:121793.21 KB
tom004_04.pdf

Górski Karol, O sprawie św. Stanisława

2020-03-17 09:121326.48 KB
tom004_05.pdf

Gieysztor Aleksander, Początki misji ruskiej biskupstwa lubuskiego

2020-03-17 09:131273.73 KB
tom004_06.pdf

Sawicki Jakub, Jan Biskupiec, biskup chełmski (1377-1452). Szkic biograficzny

2020-03-17 09:131497.99 KB
tom004_07.pdf

Usowicz Aleksander, Traktaty Jana z Głogowa jako wyraz kultury średniowiecznej

2020-03-17 09:131989.97 KB
tom004_08.pdf

Barycz Henryk, Kartka z dziejów staropolskiego wychowania dziewcząt

2020-03-17 09:131385.55 KB
tom004_09.pdf

Poplatek Jan, Ks. Sebastian Alojzy Sierakowski 1743-1824. Szkic biograficzny

2020-03-17 09:131966.64 KB
tom004_10.pdf

Rechowicz Marian, Zagadnienie powołań kapłańskich w okresie działalności pojózefińskie-go Seminarium Generalnego w dawnej Galicji (1790-1819)

2020-03-17 09:131095.20 KB
tom004_11.pdf

Glemma Tadeusz, Krakowski konsystorz biskupi za czasów Andrzeja Rawy Gawronskiego

2020-03-17 09:131162.87 KB
tom004_12.pdf

Żywczyński Mieczysław, Z ostatnich lat życia ks. Piotra Ściegiennego (1871-1890)

2020-03-17 09:13679.33 KB
tom004_13.pdf

Schletz Alfons, Stanisław Lempicki (1886-1947)

2020-03-17 09:141753.02 KB
tom004_14.pdf

Nowacki Józef, Nieznane dokumenty z XIII wieku

2020-03-17 09:141168.64 KB
tom004_15.pdf

Liedtke Antoni, Dokoła zagadnień hozjańskich

2020-03-17 09:141075.81 KB
tom004_16.pdf

Urban Wincenty, Archiwum diecezjalne we Wrocławiu

2020-03-17 09:14472.11 KB
tom004_17.pdf

Reychman Jan, Biskupstwo bakowskie w świetle historiografii rumuńskiej

2020-03-17 09:141685.85 KB
tom004_18.pdf

Obrtyński Zdzisław, O. Włodzimierz Ledóchowski. (Na marginesie pierwszego życiorysu 26-go generała Towarzystwa Jezusowego)

2020-03-17 09:14769.19 KB
tom004_19.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:141307.29 KB
tom004_20.pdf

Kronika [wydarzenia roku 1948]

2020-03-17 09:14606.71 KB
tom004_21.pdf

Książki nadesłane

2020-03-17 09:14394.89 KB
tom004_22.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:14477.01 KB
Powered by Quick.Cms