Tom 5

1957 rok

NazwaDataRozmiar
tom005_00.pdf

Schletz Alfons, Po dziewięciu latach

2020-03-17 09:14646.20 KB
tom005_01.pdf

Umiński Józef, Plan "Dziejów Kościoła w Polsce"

2020-03-17 09:151799.42 KB
tom005_02.pdf

Górski Karol, Uwagi o źródłach budzisławskich

2020-03-17 09:151827.95 KB
tom005_03.pdf

Włodarski Bronisław, Salomea królowa halicka (Kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski)

2020-03-17 09:151595.20 KB
tom005_04.pdf

Kujawska-Komender Teresa, Wstęp do badań nad pismami Doroty z Mątaw

2020-03-17 09:153257.09 KB
tom005_05.pdf

Urban Wincenty, Konwersja Melecjusza Smotrzyskiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa połockiego w latach 1620-1627. Przyczynek do dziejów polemiki religijnej

2020-03-17 09:165867.06 KB
tom005_06.pdf

Schletz Alfons, Ks. Jan Kanty Dąbrowski, biskup tyt. helenopolitański i sufragan poznański (1791-1853)

2020-03-17 09:161577.39 KB
tom005_07.pdf

Natoński Bronisław, Ks. Jan P oplatek T. J. (1903-1955)

2020-03-17 09:162550.35 KB
tom005_08.pdf

Liedtke Antoni, W poszukiwaniu grobu bł. Juty. Przyczynek do dziejów jej kultu

2020-03-17 09:16969.33 KB
tom005_09.pdf

Jop Franciszek, Przemówienie żałobne wygłoszone w Bazylice Wawelskiej dnia 24 maja 1956 r. podczas pogrzebu śp. ks. arcybiskupa Michała Godlewskiego

2020-03-17 09:16457.16 KB
tom005_10.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:174291.49 KB
tom005_11.pdf

Książki nadesłane

2020-03-17 09:17430.34 KB
Powered by Quick.Cms