Tom 5

1957 rok

NazwaDataRozmiar
tom005_11.pdf

Książki nadesłane

2016-07-27 08:44430.34 KB
tom005_09.pdf

Jop Franciszek, Przemówienie żałobne wygłoszone w Bazylice Wawelskiej dnia 24 maja 1956 r. podczas pogrzebu śp. ks. arcybiskupa Michała Godlewskiego

2016-07-27 08:44457.16 KB
tom005_00.pdf

Schletz Alfons, Po dziewięciu latach

2016-07-27 08:43646.20 KB
tom005_08.pdf

Liedtke Antoni, W poszukiwaniu grobu bł. Juty. Przyczynek do dziejów jej kultu

2016-07-27 08:44969.33 KB
tom005_06.pdf

Schletz Alfons, Ks. Jan Kanty Dąbrowski, biskup tyt. helenopolitański i sufragan poznański (1791-1853)

2016-07-27 08:441577.39 KB
tom005_03.pdf

Włodarski Bronisław, Salomea królowa halicka (Kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski)

2016-07-27 08:431595.20 KB
tom005_01.pdf

Umiński Józef, Plan "Dziejów Kościoła w Polsce"

2016-07-27 08:431799.42 KB
tom005_02.pdf

Górski Karol, Uwagi o źródłach budzisławskich

2016-07-27 08:431827.95 KB
tom005_07.pdf

Natoński Bronisław, Ks. Jan P oplatek T. J. (1903-1955)

2016-07-27 08:442550.35 KB
tom005_04.pdf

Kujawska-Komender Teresa, Wstęp do badań nad pismami Doroty z Mątaw

2016-07-27 08:433257.09 KB
tom005_10.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-07-27 08:444291.49 KB
tom005_05.pdf

Urban Wincenty, Konwersja Melecjusza Smotrzyskiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa połockiego w latach 1620-1627. Przyczynek do dziejów polemiki religijnej

2016-07-27 08:445867.06 KB
Powered by Quick.Cms