Tom 73

1990 rok

NazwaDataRozmiar
tom073_00.pdf

Tom 73

2017-09-27 10:391811.27 KB
tom073_01.pdf

Kowalski Waldemar [opr. wyd.], Pińczowski spis konwertytów XVII-XIX wieku

2017-09-27 10:4225852.40 KB
tom073_02.pdf

Kracik Jan, Idąc nauczały. Sidziniarska ewangelizacja

2017-09-27 10:4638855.81 KB
tom073_03.pdf

Rzemieniuk Florentyna, Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1849-1864

2017-09-27 10:5576842.80 KB
tom073_04.pdf

Majdowski Andrzej, O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego

2017-09-27 10:5723889.02 KB
tom073_05.pdf

Kumor Bolesław, Kościelne dzieje Polonii w Connecticut (1870-1986). Wybrane zagadnienia

2017-09-27 11:0681911.10 KB
tom073_06.pdf

Sroka Stanisław, Przyczynki do biografii arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego

2017-09-27 11:0711548.94 KB
tom073_07.pdf

Borkowska Małgorzata, Księga metrykalna bydgoskiego klasztoru

2017-09-27 11:087035.87 KB
tom073_08.pdf

Borkowska Małgorzata, Prozopografia polskich zakonów żeńskich

2017-09-27 11:098875.90 KB
tom073_09.pdf

Zbudniewek Janusz, rec.: Gregorius Gyöngyösi, Vitae Fratrum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, edidit F. Hervay, Budapest 1988

2017-09-27 11:1011658.69 KB
tom073_10.pdf

Spis treści

2017-09-27 11:1216316.28 KB
Powered by Quick.Cms