Tom 73

1990 rok

NazwaDataRozmiar
tom073_00.pdf

Tom 73

2020-03-22 19:191811.27 KB
tom073_01.pdf

Kowalski Waldemar [opr. wyd.], Pińczowski spis konwertytów XVII-XIX wieku

2020-03-22 19:2125852.40 KB
tom073_02.pdf

Kracik Jan, Idąc nauczały. Sidziniarska ewangelizacja

2020-03-22 19:2338855.81 KB
tom073_03.pdf

Rzemieniuk Florentyna, Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1849-1864

2020-03-22 19:2976842.80 KB
tom073_04.pdf

Majdowski Andrzej, O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego

2020-03-22 19:3023889.02 KB
tom073_05.pdf

Kumor Bolesław, Kościelne dzieje Polonii w Connecticut (1870-1986). Wybrane zagadnienia

2020-03-22 19:3681911.10 KB
tom073_06.pdf

Sroka Stanisław, Przyczynki do biografii arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego

2020-03-22 19:3711548.94 KB
tom073_07.pdf

Borkowska Małgorzata, Księga metrykalna bydgoskiego klasztoru

2020-03-22 19:377035.87 KB
tom073_08.pdf

Borkowska Małgorzata, Prozopografia polskich zakonów żeńskich

2020-03-22 19:378875.90 KB
tom073_09.pdf

Zbudniewek Janusz, rec.: Gregorius Gyöngyösi, Vitae Fratrum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, edidit F. Hervay, Budapest 1988

2020-03-22 19:3811658.69 KB
tom073_10.pdf

Spis treści

2020-03-22 19:3916316.28 KB
Powered by Quick.Cms