Tom 82

1994 rok

NazwaDataRozmiar
tom082_00.pdf

Tom 82

2020-03-23 10:312751.20 KB
tom082_01.pdf

Rajman Jerzy, Pielgrzym i fundator. Fundacje kościelne i pochodzenie księcia Jaksy

2020-03-23 10:3422772.96 KB
tom082_02.pdf

Olszewski Andrzej M., Mulier amicta sole w sztuce gotyku w Polsce

2020-03-23 10:3749722.47 KB
tom082_03.pdf

Zyglewski Zbigniew, Jan Lubrański, biskup płocki 1497-1498

2020-03-23 10:3812811.98 KB
tom082_04.pdf

Janeczek Stanisław, Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a " oświecenie chrześcijańskie" . Próba syntezy

2020-03-23 10:4036979.03 KB
tom082_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Klasztor w roli więzienia

2020-03-23 10:4116718.18 KB
tom082_06.pdf

Brynkus Józef, Legenda księdza Piotra Skargi w edukacji historycznej i literaturze popularnej XIX wieku

2020-03-23 10:419792.87 KB
tom082_07.pdf

Siry Henryk, Parafia Dylągowa w latach 1939-1945

2020-03-23 10:4219107.61 KB
tom082_08.pdf

Zawadzki Jarosław, Kościół oo. franciszkanów w Niepokalanowie

2020-03-23 10:4541611.71 KB
tom082_09.pdf

Kajzer Leszek, Z problematyki budownictwa obronnego biskupów włocławskich

2020-03-23 10:4513403.85 KB
tom082_10.pdf

Gonczarowa Wiktoria, O manuskryptach klasztoru oo. bernardynów w Wilnie

2020-03-23 10:4616539.08 KB
tom082_11.pdf

Dąbek Stanisław, Polska pieśń religijna w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych

2020-03-23 10:4722047.44 KB
tom082_12.pdf

Gąsiorowski Stefan, Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku

2020-03-23 10:473564.94 KB
tom082_13.pdf

Trajdos Tadeusz M., Kaplica w Niedzicy. Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim

2020-03-23 10:489944.35 KB
tom082_14.pdf

Kopiec Jan, Echa polskich wydarzeń z lat 1704-1709 w środowisku Hospicjum św. Stanisława w Rzymie

2020-03-23 10:486077.72 KB
tom082_15.pdf

Guldon Zenon, Kowalski Waldemar, rec.: H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1990

2020-03-23 10:499531.44 KB
tom082_16.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et statistica, insuper notae historicae Ecclesiae Catholicae. Hanc novam-quintam editionem elaboravit Zenon Stężycki SVD, Mödling bei Wien, Austria 1992

2020-03-23 10:495998.31 KB
tom082_17.pdf

Prejs Roland, rec.: Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1: lata 1945-59, Poznań 1994

2020-03-23 10:493002.45 KB
tom082_18.pdf

Darowski Roman, rec.: Sławomir Radon, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993

2020-03-23 10:491969.36 KB
tom082_19.pdf

Spis treści

2020-03-23 10:491302.42 KB
Powered by Quick.Cms