Tom 98

2002 rok

NazwaDataRozmiar
tom098_00.pdf

Tom 98

2020-03-23 16:551144.81 KB
tom098_01.pdf

Strzelczyk Jerzy, Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha

2020-03-23 17:0075774.29 KB
tom098_02.pdf

Soćko Adam, Strzeleński zespół klasztorny w perspektywie rodowych fundacji margrabiów von Wettin. Rzeźba - architektura - historia

2020-03-23 17:0459056.44 KB
tom098_03.pdf

Gałczyński Radosław S., Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną

2020-03-23 17:0523752.19 KB
tom098_04.pdf

Kucharski Gerard, Nadania księcia Kazimierza kujawskiego na rzecz Kościoła w Małopolsce

2020-03-23 17:0953224.80 KB
tom098_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Zakonnice pominięte w tablicach genealogicznych Dworzaczka

2020-03-23 17:1029202.77 KB
tom098_06.pdf

Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Promień światła a idea pośrednictwa w przedstawieniach z przełomu XVII i XVIII wieku

2020-03-23 17:1218600.87 KB
tom098_07.pdf

Kościelny Robert, Między występkiem a karą. Przyczynek do historii poczucia winy w społeczeństwie staropolskim

2020-03-23 17:1433347.67 KB
tom098_08.pdf

Knapik Joanna, Wątki biblijne na sejmie w Grodnie 1793 roku

2020-03-23 17:1522188.33 KB
tom098_09.pdf

Rosińska Dorota, Sieć parafialna w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w.

2020-03-23 17:1617824.18 KB
tom098_10.pdf

Krasnowolski Bogusław, Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

2020-03-23 17:1944357.27 KB
tom098_11.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Elementy widowisk i misteriów religijnych w obrzędowości ludowej okresu Wielkiego Tygodnia na obszarze Polski południowej

2020-03-23 17:2029930.84 KB
tom098_12.pdf

Rozynkowski Waldemar, Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na ewolucję Zgromadzenia Sióstr Pasterek

2020-03-23 17:2221731.16 KB
tom098_13.pdf

Ratajczak Krzysztof, Szkic z dziejów opactwa cysterek w Owińskach. 750. rocznica fundacji

2020-03-23 17:2314706.85 KB
tom098_14.pdf

Spórna Marcin, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej do 1539 r.

2020-03-23 17:2312421.24 KB
tom098_15.pdf

Kowalkowski Jacek, rec.: Uczniowie-Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623, opr. M. Inglot przy współpracy L. Grzebienia, Kraków 1998

2020-03-23 17:247097.66 KB
tom098_16.pdf

Wiszewski Przemysław, rec.: Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001

2020-03-23 17:243929.59 KB
tom098_17.pdf

Dekański Dariusz Aleksander [spraw.], Rola zakonu dominikanów w dziejach Gdańska

2020-03-23 17:247716.51 KB
tom098_18.pdf

Grzebień Ludwik, rec.: Ludwik Piechnik, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001

2020-03-23 17:253995.30 KB
tom098_19.pdf

Sliwiński Błażej, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cystersów na Pomorzu Gdańskim i na Kujawach w średniowieczu

2020-03-23 17:2616305.49 KB
tom098_20.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cysterską. W odpowiedzi B. Śliwińskiemu

2020-03-23 17:2610242.43 KB
tom098_21.pdf

Śliwiński Błażej, W odpowiedzi D. Dekańskiemu

2020-03-23 17:274009.64 KB
tom098_22.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 17:277314.67 KB
Powered by Quick.Cms