Tom 98

2002 rok

NazwaDataRozmiar
tom098_00.pdf

Tom 98

2017-11-05 18:091144.81 KB
tom098_01.pdf

Strzelczyk Jerzy, Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha

2017-11-05 18:1675774.29 KB
tom098_02.pdf

Soćko Adam, Strzeleński zespół klasztorny w perspektywie rodowych fundacji margrabiów von Wettin. Rzeźba - architektura - historia

2017-11-05 18:2059056.44 KB
tom098_03.pdf

Gałczyński Radosław S., Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną

2017-11-05 18:2223752.19 KB
tom098_04.pdf

Kucharski Gerard, Nadania księcia Kazimierza kujawskiego na rzecz Kościoła w Małopolsce

2017-11-05 18:2653224.80 KB
tom098_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Zakonnice pominięte w tablicach genealogicznych Dworzaczka

2017-11-05 18:2829202.77 KB
tom098_06.pdf

Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Promień światła a idea pośrednictwa w przedstawieniach z przełomu XVII i XVIII wieku

2017-11-05 18:2918600.87 KB
tom098_07.pdf

Kościelny Robert, Między występkiem a karą. Przyczynek do historii poczucia winy w społeczeństwie staropolskim

2017-11-05 18:3133347.67 KB
tom098_08.pdf

Knapik Joanna, Wątki biblijne na sejmie w Grodnie 1793 roku

2017-11-05 18:3322188.33 KB
tom098_09.pdf

Rosińska Dorota, Sieć parafialna w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w.

2017-11-05 18:3417824.18 KB
tom098_10.pdf

Krasnowolski Bogusław, Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

2017-11-05 18:3744357.27 KB
tom098_11.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Elementy widowisk i misteriów religijnych w obrzędowości ludowej okresu Wielkiego Tygodnia na obszarze Polski południowej

2017-11-05 18:4029930.84 KB
tom098_12.pdf

Rozynkowski Waldemar, Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na ewolucję Zgromadzenia Sióstr Pasterek

2017-11-05 18:4121731.16 KB
tom098_13.pdf

Ratajczak Krzysztof, Szkic z dziejów opactwa cysterek w Owińskach. 750. rocznica fundacji

2017-11-05 18:4314706.85 KB
tom098_14.pdf

Spórna Marcin, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej do 1539 r.

2017-11-05 18:4312421.24 KB
tom098_15.pdf

Kowalkowski Jacek, rec.: Uczniowie-Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623, opr. M. Inglot przy współpracy L. Grzebienia, Kraków 1998

2017-11-05 18:447097.66 KB
tom098_16.pdf

Wiszewski Przemysław, rec.: Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001

2017-11-05 18:443929.59 KB
tom098_17.pdf

Dekański Dariusz Aleksander [spraw.], Rola zakonu dominikanów w dziejach Gdańska

2017-11-05 18:457716.51 KB
tom098_18.pdf

Grzebień Ludwik, rec.: Ludwik Piechnik, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001

2017-11-05 18:453995.30 KB
tom098_19.pdf

Sliwiński Błażej, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cystersów na Pomorzu Gdańskim i na Kujawach w średniowieczu

2017-11-05 18:4616305.49 KB
tom098_20.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cysterską. W odpowiedzi B. Śliwińskiemu

2017-11-05 18:4710242.43 KB
tom098_21.pdf

Śliwiński Błażej, W odpowiedzi D. Dekańskiemu

2017-11-05 18:474009.64 KB
tom098_22.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2017-11-05 18:487314.67 KB
Powered by Quick.Cms