Tom 59

1983 rok

NazwaDataRozmiar
tom059_00.pdf

Tom 59

2017-09-24 15:59863.91 KB
tom059_01.pdf

Olszewski Daniel, Stan i perspektywy badań nad religijnością XIX i początku XX wieku

2017-09-24 16:0123228.67 KB
tom059_02.pdf

Rzewuska-Kurzeja Barbara, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w średniowieczu

2017-09-24 16:029911.23 KB
tom059_03.pdf

Wróbel Tomasz, Nauczanie filozofii i teologii w kieleckim seminarium duchownym (1727-1962)

2017-09-24 16:0324030.47 KB
tom059_04.pdf

Gach Piotr Paweł, Zakony w diecezji kieleckiej 1805-1914

2017-09-24 16:0517688.15 KB
tom059_05.pdf

Szafrański Adam Ludwik, Augustyn Łosiński, biskup kielecki (1910-1937) w świetle listów pasterskich, opinii i faktów

2017-09-24 16:059433.81 KB
tom059_06.pdf

Kaczmarek Jan, Kielecki "Przegląd Homiletyczny" (1923-1939)

2017-09-24 16:065079.99 KB
tom059_07.pdf

Błażkiewicz Henryk, Parafia Pilica w latach niewoli narodowej

2017-09-24 16:065832.23 KB
tom059_08.pdf

Kuś Jan, Sto lat archeologii chrześcijańskiej w Krakowie

2017-09-24 16:062180.22 KB
tom059_09.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-24 16:077183.59 KB
Powered by Quick.Cms