Tom 67

1987 rok

NazwaDataRozmiar
tom067_00.pdf

Tom 67

2017-09-25 13:066780.47 KB
tom067_01.pdf

Małecki Jan, Kraków na przełomie XIX i XX wieku

2017-09-25 13:0923309.65 KB
tom067_02.pdf

Synowiec Damian, Błogosławiony Brat Albert - założyciel zgromadzeń zakonnych

2017-09-25 13:1666630.12 KB
tom067_03.pdf

Ryn Zdzisław, Brat Albert Chmielowski. Portret psychologiczny

2017-09-25 13:1928507.77 KB
tom067_04.pdf

Smoleński Stanisław, Duchowość błogosławionego Brata Alberta na tle odrodzenia franciszkańskiego w Polsce

2017-09-25 13:2118964.31 KB
tom067_05.pdf

Rodziński Stanisław, Myśli o ikonografii postaci Brata Alberta

2017-09-25 13:228290.70 KB
tom067_06.pdf

Kaczmarzyk Magdalena [opr.], Bibliografia Adama Chmielowskiego - bł. Brata Alberta

2017-09-25 13:2745775.39 KB
tom067_07.pdf

Marczyński Aleksander, Udział duchowieństwa w walce z okupantem w Gorcach i Beskidach w latach 1939 do 1945

2017-09-25 13:3244497.38 KB
tom067_08.pdf

Szczur Stanisław, Uwagi o działalności dyplomatycznej arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława z Bogorii

2017-09-25 13:3311628.72 KB
tom067_09.pdf

Budzyński Zdzisław, Uwagi krytyczne do studium o sieci parafialnej w archidiecezji lwowskiej obrz. łac. do r. 1772

2017-09-25 13:3515548.26 KB
tom067_10.pdf

Krętosz Józef, Refleksje nad siecią parafialną archidiecezji lwowskiej do r. 1772 (w odpowiedzi Zdzisławowi Budzyńskiemu)

2017-09-25 13:355049.08 KB
tom067_11.pdf

Swastek Józef, rec.: Bolesław Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786- 1985, Kraków 1985

2017-09-25 13:3716604.20 KB
tom067_12.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 43, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1985

2017-09-25 13:383870.76 KB
tom067_13.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-25 13:3911528.51 KB
Powered by Quick.Cms