Tom 67

1987 rok

NazwaDataRozmiar
tom067_00.pdf

Tom 67

2020-03-22 17:356780.47 KB
tom067_01.pdf

Małecki Jan, Kraków na przełomie XIX i XX wieku

2020-03-22 17:3723309.65 KB
tom067_02.pdf

Synowiec Damian, Błogosławiony Brat Albert - założyciel zgromadzeń zakonnych

2020-03-22 17:4166630.12 KB
tom067_03.pdf

Ryn Zdzisław, Brat Albert Chmielowski. Portret psychologiczny

2020-03-22 17:4328507.77 KB
tom067_04.pdf

Smoleński Stanisław, Duchowość błogosławionego Brata Alberta na tle odrodzenia franciszkańskiego w Polsce

2020-03-22 17:4418964.31 KB
tom067_05.pdf

Rodziński Stanisław, Myśli o ikonografii postaci Brata Alberta

2020-03-22 17:448290.70 KB
tom067_06.pdf

Kaczmarzyk Magdalena [opr.], Bibliografia Adama Chmielowskiego - bł. Brata Alberta

2020-03-22 17:4745775.39 KB
tom067_07.pdf

Marczyński Aleksander, Udział duchowieństwa w walce z okupantem w Gorcach i Beskidach w latach 1939 do 1945

2020-03-22 17:5044497.38 KB
tom067_08.pdf

Szczur Stanisław, Uwagi o działalności dyplomatycznej arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława z Bogorii

2020-03-22 17:5111628.72 KB
tom067_09.pdf

Budzyński Zdzisław, Uwagi krytyczne do studium o sieci parafialnej w archidiecezji lwowskiej obrz. łac. do r. 1772

2020-03-22 17:5215548.26 KB
tom067_10.pdf

Krętosz Józef, Refleksje nad siecią parafialną archidiecezji lwowskiej do r. 1772 (w odpowiedzi Zdzisławowi Budzyńskiemu)

2020-03-22 17:525049.08 KB
tom067_11.pdf

Swastek Józef, rec.: Bolesław Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786- 1985, Kraków 1985

2020-03-22 17:5316604.20 KB
tom067_12.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 43, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1985

2020-03-22 17:533870.76 KB
tom067_13.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-22 17:5411528.51 KB
Powered by Quick.Cms