Tom 89

1998 rok

NazwaDataRozmiar
tom089_00.pdf

Tom 89

2020-03-23 12:552845.45 KB
tom089_01.pdf

Derwich Marek, Stan i potrzeba badań nad wspólnotami monastycznymi w Polsce średniowiecznej

2020-03-23 12:5741916.90 KB
tom089_02.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Dla dobra konwentu i świeckich. Szkoły w norbertańskim opactwie św. Wincentego we Wrocławiu w okresie średniowiecza

2020-03-23 12:5918807.29 KB
tom089_03.pdf

Pelczar Roman, Klasztorne szkoły żeńskie w Polsce w XVI-XVIII w. Problematyka i perspektywy badawcze

2020-03-23 12:5910492.20 KB
tom089_04.pdf

Obirek Stanisław, Antonio Possevino i jego misja do Moskwy

2020-03-23 13:008748.17 KB
tom089_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: dwie fazy reformy potrydenckiej klasztoru lubelskiego

2020-03-23 13:0118321.79 KB
tom089_06.pdf

Zawadzki Jarosław, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie

2020-03-23 13:0335145.73 KB
tom089_07.pdf

Szczurowski Rafał, Ultramontanizm w Galicji w latach 1860-1870

2020-03-23 13:0430281.06 KB
tom089_08.pdf

Nowak Janusz, Ksiądz Ignacy Polkowski - kolekcjoner i "książkołap" w latach 1872-1888

2020-03-23 13:0518546.59 KB
tom089_09.pdf

Wróbel Elżbieta Elena, Siostry nazaretanki w Krakowie w latach 1881-1931

2020-03-23 13:0626631.27 KB
tom089_10.pdf

Gawlik Maciej, Korespondencja arcybiskupa metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego z ks. Pawłem Smolikowskim CR

2020-03-23 13:0960353.67 KB
tom089_11.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Fundacje kapliczek i krzyży przydrożnych na Polskim Podkarpaciu. Geneza i typologia

2020-03-23 13:1131562.40 KB
tom089_12.pdf

Adamska Anna, Gerbert z Aurillac - papież Sylwester II - w świetle nowych publikacji

2020-03-23 13:115808.22 KB
tom089_13.pdf

Labuda Gerard rec.: Jerzy Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997

2020-03-23 13:129072.77 KB
tom089_14.pdf

Grzesik Ryszard, Skąd pochodzili Izaak i Mateusz, zamordowani w wielkopolskim eremie

2020-03-23 13:1210691.91 KB
tom089_15.pdf

Derwich Marek, "Zapomniani" wiktoryni. Uwagi na marginesie nowszych badań

2020-03-23 13:135597.92 KB
tom089_16.pdf

Maciejewski Jacek, O dacie konsekracji drugiej katedry włocławskiej i czasie zebrań tamtejszych kapituł generalnych w XIII i XIV w.

2020-03-23 13:136366.32 KB
tom089_17.pdf

Kracik Jan, rec.: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, opr. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997

2020-03-23 13:135377.44 KB
tom089_18.pdf

Rostworowski Stanisław Jan, rec.: J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówia. Powieść, Londyn 1993

2020-03-23 13:132590.73 KB
tom089_19.pdf

Kopiec Jan, rec.: Roman Nir, Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake, t. 1, Orchard Lake 1996; Roman Nir, Katalog kolekcji dr Edwarda i Lody Różańskich w Orchard Lake, t. 1, Orchard Lake 1997

2020-03-23 13:133566.00 KB
tom089_20.pdf

Derwich Marek, rec.: "Bibliotheca Strahoviensis" t. 1:1995; t. 2: 1996

2020-03-23 13:143840.28 KB
tom089_21.pdf

Spis treści

2020-03-23 13:141443.42 KB
Powered by Quick.Cms