Tom 69

1988 rok

NazwaDataRozmiar
tom069_00.pdf

Tom 69

2017-09-25 14:362187.72 KB
tom069_01.pdf

Banaszak Marian, Biskupstwo poznańskie (problemy badawcze średniowiecznych dziejów)

2017-09-25 14:364598.19 KB
tom069_02.pdf

Gieysztor Aleksander, Społeczeństwo i państwo pierwszych Piastów wobec chrystianizacji

2017-09-25 14:3812174.68 KB
tom069_03.pdf

Kumor Bolesław, Praktyka misyjna Kościoła w X wieku

2017-09-25 14:3914783.35 KB
tom069_04.pdf

Labuda Gerard, Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?

2017-09-25 14:4446348.62 KB
tom069_05.pdf

Weiss Anzelm, Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie

2017-09-27 08:1714306.55 KB
tom069_06.pdf

Kürbis Brygida, Refleksje kronikarzy nad chrystianizacją Polski

2017-09-27 08:2318441.91 KB
tom069_07.pdf

Żurowska Klementyna, Architektura monumentalna u progu chrześcijaństwa w Polsce

2017-09-27 08:2917537.86 KB
tom069_08.pdf

Józefowicz Krystyna, Katedra biskupa Jordana w świetle badań archeologicznych

2017-09-27 08:3727554.02 KB
tom069_09.pdf

Pianowski Zbigniew, Najstarsze budowle sakralne na Wawelu w świetle badań archeologicznoarchitektonicznych

2017-09-27 08:4213830.29 KB
tom069_10.pdf

Banaszak Marian, Bieniak Janusz, Gasiorowski Antoni, Gieysztor Aleksander, Karłowska- Kamzowa Alicja, Kumor Bolesław, Kürbis Brygida, Kurnatowska Zofia, Kurnatowski Stanisław, Labuda Gerard, Lalik Tadeusz, Stachowiak Jan, Sułowski Zygmunt, Śląski Kazimierz, Urbańczyk Stanisław, Walachowic z Jerzy, Weiss Anzelm, Wojciechowski Piotr, Zoll Adamikowa Helena, Żebrowski Tadeusz, Dyskusja

2017-09-27 08:5059880.85 KB
tom069_11.pdf

Lutyński Konrad, Majątek poznańskiej kapituły katedralnej w XVI w.

2017-09-27 08:5985323.40 KB
tom069_12.pdf

Spis treści

2017-09-27 09:001797.85 KB
Powered by Quick.Cms