Tom 83

1994 rok

NazwaDataRozmiar
tom083_00.pdf

Tom 83

2020-03-23 10:502528.33 KB
tom083_01.pdf

Strzelczyk Jerzy, Przedmowa

2020-03-23 10:505692.29 KB
tom083_02.pdf

Wyrwa Andrzej M., Cystersi polscy i losy ich patrimonium do czasów współczesnych. Zarys problemu

2020-03-23 10:5116261.13 KB
tom083_03.pdf

Zielińska-Melkowska Krystyna, Święty Chrystian - cysters - misyjny biskup Prus (próba nowego spojrzenia)

2020-03-23 10:5222503.72 KB
tom083_04.pdf

Żerelik Rościsław, "...Ego minimus fratrum... ". W kwestii autorstwa drugiej części Księgi Henrykowskiej

2020-03-23 10:529705.55 KB
tom083_05.pdf

Cetwiński Marek, Bóg, szatan i człowiek w Księdze Henrykowskiej

2020-03-23 10:5311378.95 KB
tom083_06.pdf

Krzyżaniakowa Jadwiga, Władysław II Jagiełło wobec klasztorów cysterskich w Królestwie Polskim

2020-03-23 10:5422423.46 KB
tom083_07.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Między Krakowem i Lipskiem. Prowincja szkolna polskich cystersów w średniowieczu

2020-03-23 10:5510329.38 KB
tom083_08.pdf

Jeszke Jaromir, Perspektywy badań nad zdrowiem i chorobą w klasztorach cysterskich na ziemiach polskich

2020-03-23 10:558082.52 KB
tom083_09.pdf

Waraczewski Henryk, Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą

2020-03-23 10:5612571.59 KB
tom083_10.pdf

Możejko-Chimiak Beata, Związki starosty generalnego Wielkopolski Wierzbięty z klasztorem cystersów w Lądzie (1352-1369)

2020-03-23 10:564836.58 KB
tom083_11.pdf

Dobosz Józef, Okoliczności i motywy fundacji klasztoru cystersów w Sulejowie

2020-03-23 10:568214.60 KB
tom083_12.pdf

Barciak Antoni, Jarosław-Kazimierz, pierwsza nieudana fundacja cysterska na Górnym Śląsku

2020-03-23 10:579714.75 KB
tom083_13.pdf

Wałkówski Andrzej, Wpływ skryptorium klasztoru cystersów w Pforcie na dokument lubiąski do końca XIII wieku

2020-03-23 10:5932368.93 KB
tom083_14.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, Badania prozopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdańskiego do 1309 r., zwłaszcza opactwa w Oliwie

2020-03-23 10:5914090.46 KB
tom083_15.pdf

Kaczmarek Michał, Rozwój liturgii memoratywnej u cystersów od form prostych do w pełni wykształconego nekrologu

2020-03-23 11:006499.29 KB
tom083_16.pdf

Bruski Klemens, Długokęcki Wiesław, Kopiarz dokumentów klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1418-1421

2020-03-23 11:003667.48 KB
tom083_17.pdf

Witkowski Rafał, Cisterciensia w zbiorach archiwalnych Georga Schwengla przeora Kartuzji Kaszubskiej

2020-03-23 11:005864.09 KB
tom083_18.pdf

Kutzner Marian, Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1330

2020-03-23 11:0112758.12 KB
tom083_19.pdf

Poksińska Maria, Polichromia w rzeźbie i architekturze polskich kościołów cysterskich okresu średniowiecza

2020-03-23 11:0215203.03 KB
tom083_20.pdf

Białoskórska Krystyna, Z zagadnień trzynastowiecznej plastyki architektonicznej małopolskiej grupy klasztorów cysterskich. Nowe źródło do badań nad warsztatem średniowiecznego rzeźbiarza

2020-03-23 11:0328928.40 KB
tom083_21.pdf

Kunkel Robert M., Pars pro toto czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako samodzielne budowle

2020-03-23 11:0413769.40 KB
tom083_22.pdf

Łużyniecka Ewa, Wyniki badań architektury średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej

2020-03-23 11:0514465.99 KB
tom083_23.pdf

Wetesko Leszek, Romańska i wczesnogotycka architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie (XII-XIIIw.)

2020-03-23 11:0619558.36 KB
tom083_24.pdf

Stolpiak Barbara, Świercz Teresa, Opactwo pocysterskie w Bierzwniku. Badania archeologiczne

2020-03-23 11:0613839.83 KB
tom083_25.pdf

Krzymuska-Fafius Zofia, Późnogotycki pentaptyk z kościoła pocysterskiego w Bukowie Morskim fundacji opata Henryka Kresse

2020-03-23 11:0821835.09 KB
tom083_26.pdf

Karłowska-Kamzowa Alicja, Cysterskie inspiracje w legendzie obrazowej o świętej Jadwidze

2020-03-23 11:084922.90 KB
tom083_27.pdf

Maciejewski Tadeusz, Kultura muzyczna cystersów w Polsce od średniowiecza po barok

2020-03-23 11:086295.45 KB
tom083_28.pdf

Byczkowska-Sztaba Jolanta, Nowo odnaleziony zabytek chorałowy z officjum o św. Stanisławie

2020-03-23 11:0910305.15 KB
tom083_29.pdf

Spis treści

2020-03-23 11:092711.77 KB
Powered by Quick.Cms