Tom 101


TOM 101, 2004 rok 

 1. Roman Pelczar, Bractwo św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Krościenku Wyżnym w latach 1770-1914, 2004 s. 5-32
 2. Dominika Burdzy, Bractwa religijne Sandomierza w okresie przedrozbiorowym (XIV-XVIII w.), 2004 s. 33-78
 3. Mieczysław Brust, Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce (XIII-XIV wiek), 2004 s. 79-146
 4. Bogusław Krasnowolski, Kraków, Zawichost, Nowe Miasto Korczyn, Skała, Sącz: plany urbanistyczne jako źródło do badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi, 2004 s. 147-196
 5. Stanisław Cieślak SJ, Wkład o. Wojciecha Marii Baudissa SJ w reformę zakonu św. Bazylego Wielkiego, 2004 s. 197-230
 6. Przemysław Wiszewski, Księża w świecie zakonnic. Wizytacje biskupie w opactwach benedyktynek w Małopolsce i na Śląsku (koniec XVI-XVIII w.), 2004 s. 231-272
 7. Waldemar Franciszek Wilczewski, Rejestr dymów dóbr duchowieństwa katolickiego diecezji wileńskiej z 1653 roku, 2004 s. 273-314
 8. Małgorzata Borkowska OSB, Córki chłopskie w polskich klasztorach epoki potrydenckiej, 2004 s. 315-330
 9. Maria Kałamajska-Saeed, Kronika bernardynek świętomichalskich w Wilnie, 2004 s. 331-436
 10. Małgorzata Delimata, Choroby dzieci na podstawie średniowiecznych polskich katalogów świętych, 2004 s. 437-450
 11. Waldemar Rozynkowski, Wokół kanonizacji Pięciu Braci Męczenników, 2004 s. 451-462
 12. Iwona Pietrzkiewicz, Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle zachowanych inwentarzy, 2004 s. 463-474
 13. Iwona Pietrzkiewicz, rec.: J. Gwioździk, Biblioteka Panien Benedyktynek łacińskich we Lwowie, 2004 s. 475-478
 14. Tomasz Jelonek, Marek Starowiejski, rec.: Dokumenty soborów powszechnych, t. 3, 2004 s. 479
Powered by Quick.Cms