Tom 113


TOM 113, 2010 rok 

 1. Marceli Kosman, Początki i rozwój chrystianizacji Litwy (cz. 2), 2010, s. 5-65
 2. Szymon Fedorowicz, Procesje katedralne na ulicach dziewiętnastowiecznego Krakowa (1795-1918), 2010, s. 67-106
 3. Roman Pelczar, Ruch trzeźwości w łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach galicyjskich, 2010, s. 107-133
 4. Bartłomiej Noszczak, Wybrane aspekty inwigilacji duszpasterstwa akademickiego św. Anny w Warszawie przez resort bezpieczeństwa Polski Ludowej (1945-1989), 2010, s. 135-183
 5. Andrzej Kusztelski, Zespół jezuicki w Bydgoszczy. Kształtowanie układu przestrzennego i architektura, 2010, s. 185-236
 6. Maciej Maciejowski, Przyczyny nałożenia interdyktu na ziemie polskie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Gaudentego, 2010, s. 237-246
 7. Agnieszka Jakuboszczak, Wdowa i wdowieństwo w świetle osiemnastowiecznych tekstów religijnych, 2010, s. 247-267
 8. Marcin Potyczka, Przyczyny, skutki i warunki powstania oraz kolportaż prasy konspiracyjnej wydawanej pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, 2010, s. 269-280
 9. Tomasz Gałuszka OP, Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce, 2010, s. 281-293
 10. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Nauczanie języka łacińskiego w szkołach jezuickich w XVI i XVII wieku, 2010, s. 295-305
 11. Ks. Tomasz Zmarzły, Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści ideowych w malarstwie ściennym kościoła cystersów w Jędrzejowie i benedyktynek w Staniątkach, 2010, s. 307-318
 12. Waldemar Rozynkowski, Koronacja figury Matki Bożej w Rywałdzie Królewskim, 2010, s. 319-327
 13. Zdzisław Gogola OFMConv, Powstanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w kontekście społeczno-religijnym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, 2010, s. 329-346
 14. Stanisław Cieślak SJ, Męczeństwo - szczególne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Rzeszowie, 8-9 IV 2010, 2010, s. 347-351
 15. Stanisław Cieślak SJ, Promocja książki: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, pod red. naukową I. Stasiewicz-Jasiukowej, 2010, s. 353-356
 16. Bp Jan Kopiec, Rec. Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, 2010, s. 357-363
 17. Janusz Zbudniewek OSPPE, Rec. Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w latach 1945-1989, 2010, s. 365-373
 18. Paweł Przybylski, Rec. Taras Anatolij Jefimowicz, Anatomia nienawiści. Konflikty polsko-rosyjskie w XVIII-XX w., 2010, s. 375-379
 19. Mariusz Nowak, Rec. Danuta Płygawko, Benedykt XV dla Polski. 90-lecie Papieskiej Kolekty 21 listopada 1915, 2010, s. 381-387
Powered by Quick.Cms