Tom 105


TOM 105, 2006 rok 

 1. Stanisław Rospond CM, Od Redakcji, 2006 s. 5-6
 2. Elżbieta Piwowarczyk, Przemysław Tyszka, Przyczynek do pobożności mieszczan krakowskich na podstawie XV-wiecznych legatów w Liber testamentum (rkps 772), 2006 s. 7-42
 3. Czesław Gil OCD, Nauki o życiu zakonnym m. Anny Sobieńskiej i m. Teresy Barbary Zadzik, 2006 s. 43-116
 4. Jacek Maciejewski, Konsekracja biskupia w trzynastowiecznej Polsce, 2006 s. 117-140
 5. Władysław Piotr Wlaźlak, Działalność oświatowa ks. L. Zaborskiego w powiecie pilickim (1817-1821), 2006 s. 141-162
 6. Karolina Stojek-Sawicka, Duszpasterstwo i opieka religijna na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII w., 2006 s. 163-187
 7. Dorota Wereda, Z dziejów sanktuarium i placówki oświatowej w Borunach, 2006 s. 189-206
 8. Ewa Bielińska-Galas, Antyfony "ad introitum" w polskich graduałach średniowiecznych, 2006 s. 207-230
 9. Wojciech Guzewicz, Stosunek duchowieństwa i świeckich do Akcji Katolickiej w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, 2006 s. 231-246
 10. Jarosław Małecki, Groza przed Tatarami - karą Boską za grzechy chrześcijan jako przyczyna wzrostu dewocji w Małopolsce w drugiej połowie XIII wieku, 2006 s. 247-266
 11. S. Wojciecha Henelova OSB, Waleta Matki Mortęskiej, 2006 s. 269-278
 12. S. Małgorzata Borkowska OSB, Propria stubella na styku prawa i architektury, 2006 s. 279-294
 13. Wacław Umiński CM, Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie międzywojennym, 2006 s. 295-304
 14. Lidia Kwiatkowska-Freilich, Jacek Liberiusz a kwestia wizerunków osób świeckich w kościołach katolickich, 2006 s. 305-322
 15. Stanisław Jan Roztworowski, Wielkie światło obecności Bożej, 2006
 16. Dominika Burdzy, "...mając bractwo prześwietnie.." rec. Szymon Tracz, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Wydawnictwo UNIM, Kraków 2005, ss. 149, 2006 s. 323-328
 17. Rafał Witkowski, rec. Iacobus de Paradiso, "Passio Christi", ubersetzt von heinrich haller, herausgegeben von Erika Bauer, "Analecta cartusiana",t.136, Salzburg 2005, ss. 1*-86* + 1-149 + 1 nlb, 2006 s. 329-334
 18. Paweł Staniszewski, rec. Stanisław Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, ss. 515, 2006 s. 335-341
Powered by Quick.Cms