Tom 123


TOM 123, 2015 rok 

 1. Joanna Małocha, Analiza technologiczno-chronologiczna średniowiecznej ceramiki z zamku „Lipowiec”, s. 5-52.
 2. Ewelina Kazienko, Kult świętych w średniowiecznym Nowym Sączu, s. 53-69.
 3. Agnieszka Kobus, Organizacja parafialna Kościoła katolickiego w Gdańsku od średniowiecza do utworzenia administracji apostolskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, s. 71-92.
 4. Radosław Krajniak, Starania duchownych o objecie parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie do 1466 r., s. 93-112.
 5. Hermina Święch, Przełożone klasztoru bernardynek pw. Św. Agnieszki w Krakowie w XV-XVIII wieku, s. 113-132.
 6. Marian Surdacki, Sieć szpitali łacińskich w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, s. 133-184.
 7. Ks. Sławomir Zabraniak, Księża warmiacy w archidiecezji gnieźnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.), s. 185-196.
 8. Janusz Adam Frykowski, Parafia unicka pw. św. Mikołaja w Muratynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, s. 197-223.
 9. Piotr Matoga, Historia organów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich, s. 225-236.
 10. Ks. Mieczysław Różański, Łódzki ośrodek naukowy historyków Kościoła, s. 237-246.
 11. Piotr Kardyś, Z dziejów miasta klasztornego Wąchocka w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym: warstwa źródłowa i interpretacje historyczne, s. 247-263.


KOMUNIKATY

 1. Ks. Janusz Gajda, Ks. kapelan płk Jan Merta SDB we wspomnieniach, s. 265-277.
 2. Helena Matoga, Posługa s. Zofii Izabelli Łuszczkiewicz jako pielęgniarki, s. 279-288.


RECENZJE

 1. Bp Jan Kopiec, Rec.: Matthias Fuhrmann, „Ozdoba Pustyni, czyli żywot św. Pawła pierwszego pustelnika”, s. 289- 293.
 2. Marceli Kosman, Rec.: Aldona Prašmantaité, „1863 Metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje”, s. 295-301.
 3. Roman Kawecki, Rec.: Piotr Mazur, „Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego”, s. 303-308.


SPRAWOZDANIA

 1. Ks. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Turno nad Pilicą, 9-10 IV 2015, s. 309-315.
Powered by Quick.Cms