Tom 124


TOM 124, 2015 rok 

  1. Karolina Rybska-Bąk, Łukasz Bąk, Rękopis MS 104 z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, s. 5-38.
  2. Izabela Chat, Stan badań nad klasztorem kanoników regularnych z Mstowa, s. 39-56.
  3. Krzysztof Cichoń, Parafia Targoszyce-Mierzęcice do schyłku XVIII wieku (w ówczesnej diecezji krakowskiej), s. 57-103.
  4. Wojciech Paszyński, Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, s. 105-136.
  5. Waldemar W. Żurek, Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku, s. 137-164.
  6. Janusz Adam Frykowski, Z dziejów parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Przeorsku do 1875 r., s. 165-210.
  7. Agnieszka Kobus, Organizacja parafialna Kościoła katolickiego w Gdańsku w latach 1922-2015, s. 211-243.

 

RECENZJE

 

  1. Marceli Kosman, Najnowszy obraz chrystianizacji Litwy: Widziane znad Willi, s. 245-264.
  2. Mateusz Kosonowski, Czy królowa Rycheza mogła coś wiedzieć o Lublinie? Na marginesie koncepcji powsta-nia i rozwoju organizacji kościelnej w Lublinie w XI-XIV wieku pióra Jacka Chachaja, s. 265-299.
Powered by Quick.Cms