Tom 121


TOM 121, 2014 rok 

 1. Mateusz Kosonowski, Gniezno czy Magdeburg? Ze studiów nad rywalizacją o prymat nad organizacją diecezjalna Kościoła katolickiego w Polsce w latach 30. XII wieku, s. 5-56
 2. Bożena Diemjaniuk, „Oby Bóg otworzył ci raj, jak ty nam otworzyłeś drogę do pogan”, s. 57-74
 3. Piotr Stefaniak, Dzieje tercjarek dominikańskich „de Poenitentia” we Lwowie (1293-1740), s. 75-102
 4. Andrzej Albiniak, Krakowska wersja Janowskiego „Miraculum” – oryginał czy kopia?, s. 103-130
 5. Grzegorz Wierzchowski, Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Sieradzu w świetle kopiariusza klasztornego z początku XVII wieku, s. 131-152
 6. Zdzisław Jedynak, Portret Jakuba Radlińskiego prepozyta generalnego miechowskiego – pisarza i bibliofila, s. 153-159
 7. Krzysztof Trojan MIC, Próby reform stanu duchownego w Królestwie Polskim na przełomie XIX I XX wieku, s. 161-182
 8. Grzegorz Chajko, Kronika Domu Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946), jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła, s. 183-262

 

RECENZJE

 

 1. Marceli Kosman, Praca zbiorowa, „Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010”, s. 263-268
 2. Marceli Kosman, Krzysztof Rafał Prokop, „Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych”, s. 269-273

 

INFORMACJE

 

 1. Ks. Marcin Nabożny, Jubileuszowe spotkanie sekcji historyków Kościoła w Polsce, s. 275-277
Powered by Quick.Cms