Tom 111


TOM 111, 2009 rok 

 1. Paweł Staniszewski, Unickie duchowieństwo w dekanacie bracławskim w świetle wizytacji z 1785 roku, 2009 s.5-54
 2. Jacek Chachaj, Archidiakoni lubelscy w XV wieku, 2009 s.55-83
 3. Szymon Fedorowicz, Uroczyste ingresy biskupów w przedrozbiorowym Krakowie, 2009 s. 85-116
 4. Czesław Gil OCD, Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII wieku, 2009 s. 117-158
 5. Piotr Stefaniak, Błogosławiona Eufemia Piastówna OP (1299-1359) w świetle trzech najstarszych żywotów, 2009 s. 159-191
 6. Teresa Górska CSFN, Stulecie Domu Zwiastowania NMP Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Grodnie (1908-2008), 2009 s. 193-212
 7. Józef Malinowski, Stefan Dąbrowski i jego aktywność w środowisku Polskiej Inteligencji Katolickiej okresu międzywojennego, 2009 s. 213-232
 8. Piotr Kardyś, Oppidi Iastszemb - z dziejów miasta i parafii biskupów krakowskich w średniowieczu, 2009 s.235-249
 9. Grzegorz J. Brzustowicz, Likwidacja Zakonu Templariuszy w Nowej Marchiii i na Pomorzu Zachodnim, 2009 s. 251-267
 10. Elżbieta Knapek, Przybysze z Litwy i Rusi w konsystorzu krakowskim w XV i XVI w., 2009 s. 269-278
 11. Helena Komaryńska, Fundacja i baza materialna klasztoru i szpitala bonifratrów w Nowogródku, 2009 s. 279-292
 12. Agata Demkowicz, Nieznany list Jędrzeja Kitowicza przeciwko jezuitom, 2009 s. 293-312
 13. Marlena Dobrucka, Raport Kieleckiej Kurii Diecezjalnej z sierpnia 1950 r. o stanie edukacji religijnej i szkolnictwa katolickiego, 2009 s. 313-326
 14. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Historyków Kościoła w 800. rocznicę powstania Zakonu Franciszkańskiego (15-17 IV 2009), 2009 s. 327-331
 15. Ryszard Grzesik, Święty Bruno z Kwerfurtu - patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Międzynarodowy Kongres Naukowy na Tysiąclecie śmierci męczeńskiej św. Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn, 21-22 V 2009 r., 2009 s. 332-336
 16. Marceli Kosman, Rec. K. A. Jabłoński, Biały i Czerwony. Kościoły białostockiej parafii farnej. Red. i oprac. ks. Adam Szot. „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne” IV. Białystok 2008, s. 263, 2009 s. 337-343
 17. Daniel Olszewski, Rec. T. Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914, Kielce 2008, s. 406, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Jedność, 2009 s. 344-346
Powered by Quick.Cms